intervju

Ambasador Fitschen za Fokus: Djelovali smo zbog secesionističke retorike iz Banje Luke!

Thomas Fitschen
FOTO: Pixsell
Thomas Fitschen

Pošto je misija produžena kako je planirano, nema potrebe spekulisati o stacioniranju NATO jedinica, kaže ambasador Thomas Fitschen

Njemački ambasador u BiH Thomas Fitschen pojasnio je u intervjuu za Fokus djelovanje Vlade Njemačke u RS-u kao odgovor na secesionističku retoriku, kako je naveo, koja dolazi iz Banje Luke.

Osim toga komentirao je nedavno donošenje izmjena Krivičnog zakona RS-a kojim se kriminalizira kleveta. Kao i seta zakona kojim se ograničava sloboda medija, a govorio je i o njemačkim projektima i planovima u BiH.

Fokus.ba: Da li su Milorad Dodik i njegova politika pod njemačkim sankcijama? Ako jesu, kakve su to sankcije? Ako nisu, kakav je odnos Njemačke vlade naspram Dodikovim potezima koji podrivaju državu BiH?

Thomas Fitschen: Savezna Republika Njemačka je u više navrata jasno stavila do znanja da nacionalistička i secesionistička retorika šteti ljudima u Bosni i Hercegovini, a posebno  ljudima u Republici Srpskoj. Građani su jasno dali do znanja da svoju budućnost vide u EU. Put do tamo je jasno zacrtan u 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije iz 2019. Reforme koje se u njemu traže, i to želim ovdje pojasniti, donose konkretne koristi građankama i građanima Bosne i Hercegovine.

Sankcije nisu predviđene zakonskim odredbama na nacionalnom nivou. Odgovornost ovdje leži na nivou EU. Njemačka savezna vlada stoga nije uvela nikakve sankcije, ni gospodinu Dodiku niti njegovoj politici. Ona se upravo zbog kontinuirane secesionističke retorike iz Banja Luke odlučila na to da sukcesivno okonča četiri infrastrukturna projekta u Republici Srpskoj u visini od 105 miliona eura i da trenutno ne odobrava  nikakve nove projekte. 

Ovo je, a to će ljudi u Republici Srpskoj prepoznati, veoma žalosno. Jer se ovdje radi o projektima koji bi dugoročno donijeli ekonomsku korist RS. Njemačka je inače bila spremna ne samo da finansira takve projekte, već i da prati transfer znanja potrebnog know-howa.

Mi blisko sarađujemo i s našim evropskim partnerima po ovom pitanju i zahtijevamo  uslovljavanje EU- fondova. Jer svako ko radi protiv države BiH, a time i evropske budućnosti zemlje, ne bi trebao tako lako doći do novca EU.

“Vrlo pažljivo i s velikom zabrinutošću pratimo dešavanja u RS”

Fokus.ba: Nakon donošenja zakona kojim se kriminalizira kleveta u BiH, koji slobodu medija umnogome ograničava, u RS-u su u pripremi i zakoni o stranim agentima kao i medijima. Ovaj prvi pokušava ograničiti djelovanje nevladinih organizacija koji se finansiraju iz inostranstva. A drugi dalje sužava prostor medijima za djelovanje. Kako ovo komentirate? Uvodi se svojevrsni medijski mrak, ne samo u RS-u već i u drugim djelovima BiH.

Thomas Fitschen
FOTO: Armin Durgut / PIXSELL
Ambasador Thomas Fitschen

Thomas Fitschen: Sloboda izražavanja i sloboda štampe su veoma vrijedna dobra koja su neophodna za funkcionalnu demokratiju. Stoga mi vrlo pažljivo i s velikom zabrinutošću pratimo dešavanja u RS-u, ali i u Federaciji. I ovdje važi isto: svako ko želi da postane član EU mora se obavezati na ove temeljne vrijednosti.

-Osim toga, Ustav Bosne i Hercegovine garantuje slobodu izražavanja, okupljanja i udruživanja. Njihovo ograničavanje, kako bi se ušutkali politički kritičari i nepoželjni novinari, je neprihvatljivo i nije dostojno kandidata koji želi da pristupi EU.

“Nova vlada je postigla napredak”

Fokus.ba: Ako ostavimo Dodika po strani, kako komentirate djelovanje državnih i entitetskih vlasti u BiH? Možete li uopće biti zadovoljni?

-Nova vlada je postigla napredak, ali zaostaje za  očekivanjima, što je između ostalog  i radi toga  da ponovo svjedočimo  blokadama s raznih strana. Ima nekoliko reformi koje su donesene i koje sada zahtijevaju implementaciju. Ovo se odnosi i na neke zakone koje EU zahtijeva vezano za 14 prioriteta, koji su, međutim, više kozmetičke korekcije, zapravo bez stvarnog rješavanja važnih pitanja.

Zaključak je da možemo reći da je nova vlada postigla napredak, ali da je sada sve na implementaciji istog i da u pogledu  brzine i ozbiljnosti reformi još uvijek ima prostora za napredak.

Fokus.ba: Postoje li njemački projekti koji su važni za BiH i koji su planirani u narednom periodu? Kakvi su planovi Njemačke ambasade u BiH?

Thomas Fitschen: Njemačka održava vrlo tijesne kulturne i ekonomske veze s Bosnom i Hercegovinom. Njemačka ambasada je zajedno sa svojim njemačkim partnerima, kao što su primjera radi Goethe institut, GIZ i naše fondacije te AHK, vrlo aktivna.

Želio bih da navedem nekoliko primjera raznolikosti našeg angažmana. U oblasti humanitarnog deminiranja, Savezna Republika Njemačka podržava regiju Majevica sa oko 9,7 miliona eura, kako bi se područje očistilo od mina i regija otvorila za turizam. Ovaj projekat istovremeno pokazuje šta je moguće kada se radi na zajedničkom cilju preko entitetskih granica, jer su se dvije opštine iz RS-a i tri iz Federacije udružile sa zajedničkim ciljem.

Želim ovdje eksplicitno da pomenem naše projekte u borbi protiv nasilja nad ženama kao dio našeg angažmana u zemlji. Femicidi u posljednjih nekoliko sedmica i mjeseci duboko su me pogodili i ponosan sam što zajedno s raznim drugim partnerima radimo na rješavanju ovog problema, jer žene i djevojke zaslužuju da žive bez straha od napada i nasilja.

Naše Predstavništvo njemačke privrede u BIH (AHK) bilježi veliko interesovanje  njemačkih kompanija koje se zanimaju za Bosnu i Hercegovinu kao lokaciju. Ove firme dolaze s dobrim radnim mjestima, konkurentnim platama i razvojnim potencijalom u zemlji i žele doprinijeti tome da dalje razvijaju Bosnu i Hercegovinu kao privrednu lokaciju. Naravno da i mi kao Ambasada pružamo vrlo konkretnu podršku u tom pogledu.

Ovo znači da mogu direktno preći  na jedan projekat GiZ-a. Zajedno s našim kolegama iz Švicarske i Austrije radimo u oblasti dualnog obrazovanja i pokušavamo pomoći mladim ljudima pri njihovom startu u poslovni život, jer je stopa nezaposlenosti među mladima očito previsoka. Nasuprot tome, postoji pak i velika potreba za visokokvalifikovanim kadrom koja se trenutno ne može zadovoljiti.

I na kraju da kažem: I ove godine ćemo opet imati svoj štand na Diplomatskom zimskom bazaru i radujemo se brojnim posjetiocima radi prikupljana sredstava  u dobrotvorne svrhe! 

O posjeti Ursule Von Der Leyen

Fokus.ba: Kako ste vidjeli posjetu predsjednice Evropske komisije Ursule Von Der Leyen Bosni i Hercegovini, kao i njene poruke o evropskoj perspektivi naše zemlje kao i o novim investicijama?

Thomas Fitschen: Posjeta predsjednice Evropske komisije pokazuje da su Zapadni Balkan i BiH važni za EU. Kao i da postoji saglasnost o tome da budućnost zemlje i regiona leži u EU. Plan rasta EU (Growth Plan) sa oko 6 milijardi eura namijenjen je jačanju regiona na putu ka EU. 

S jedne strane, ovim treba da se potiče integracija regionalnog tržišta, ali kroz Plan rasta EU, također treba da se ubrza približavanje evropskom tržištu. Ovo su ta prva dva stuba Plana.

Ova sredstva, međutim, idu i uz očekivanje da će se sprovesti neophodne reforme i da će se standardi približiti standardima EU. Ovo je treći stub. On bi trebao da ide ruku pod ruku sa četvrtim stubom – investicijama.

I ovdje želim još jednom naglasiti da će potrebne reforme prvenstveno koristiti ljudima na Zapadnom Balkanu. One se pozitivno i direktno reflektuju na uslove ulaganja u zemlji. I pomažu Bosni i Hercegovini da postane atraktivnija kao lokacija i da se iskoristi ekonomski potencijal zemlje.

“Nema potrebe spekulisati o stacioniranju NATO jedinica”

Fokus.ba: Koji je vaš komentar na odluku Vijeća sigurnosti UN-a o produženju mandata EUFOR-u u BiH? Prethodno je bilo riječ o tome da bi i NATO jedinice mogle biti raspoređene u BiH, a nakon što su se pojavile određene krizne situacije.

Thomas Fitschen: Savezna Republika Njemačka pozdravlja sporazumno produženje mandata EUFOR /Althea od strane Vijeća sigurnosti UN-a. Misija uveliko doprinosi sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine.

I Njemačka od ljeta 2022. ponovo učestvuje sa vojnicima u misiji. Time savezna vlada Njemačke podvlači svoju predanost prema Bosni i Hercegovini i cijelom regionu.

Pošto je misija produžena kako je planirano, nema potrebe spekulisati o stacioniranju NATO jedinica.