BiH

Reagiranje

“Ame” d.o.o. Breza demantirala navode iz teksta o obnovi Vilsonovog šetališta

17/07/2019

Ovim podneskom Vas prvenstveno obavještavamo da niti jedan dio prednje tvrdnje nije tačan, tvrde u firmi "Ame" d.o.o. Breza

Firma “AME” d.o.o. Breza reagirala je i demantovala navode iz teksta “Kako je ‘Ame’ Breza omiljena firma SDA izvršila obnovu Vilsonovog šetališta: Fali tampon, ali cementa…”, koji je objavio portal “Tačno.net”, dana 11.06.2019. godine, a koji je u cjelosti prenio i portal Fokus.ba.

U skladu sa Zakonom o zaštiti od klevete FBiH Fokus.ba objavljuje reagiranje firme “AME” d.o.o. Breza:

“U navedenom tekstu društvo ‘Ame’ d.o.o. Breza, koja posluje duže od 25 godina, te zapošljava vise od 70 radnika, uredno izmiruje svoje obaveze prema radnicima, povjeriocima i državi je potpuno neosnovano i nezakonito između ostalog pomenuto kako slijedi: “Na tender vrijednom 880.000 KM ne poštujući tendersku dokumentaciju i ugovorne obaveze, prema slobodnim procjenama kroz malverzacije je pronevjereno oko 200.000 KM javnog novca.

Ovim podneskom Vas prvenstveno obavještavamo da niti jedan dio prednje tvrdnje nije tačan. Ovim odnosom i prenošenjem naprijed citiranog spornog dijela teksta, podnositelju zahtjeva ste prouzrokovali značajnu materijalnu i nematerijalnu štetu, pri čemu se nematerijalna šteta ogleda u vidu duševnih bolova osnivača društva zbog povrede ugleda i časti.

Uticaj spornog teksta na prihode Podnositelja zahtjeva ćemo moći utvrditi tek u narednom period, iz razloga što se negativne ekonomske posljedice predmetnog teksta tek trebaju ostvariti.

Dakle, u odnosu na sporni tekst prvenstveno vam ukazujemo da podnositelj zahtjeva:

– nije učestvovao u bilo kakvim malverzacijama,
– nije došlo do pronevjere novca,
– da niti jednom odredbom Ugovora o izvođenju radova podnositelj zahtjeva nije preuzeo obavezu da u vezi radova daje izjave ili obavještava medije;
– da su neistiniti navodi autora teksta o načinu izvođenja radova i utrošenom materijalu, te da postoje zakonski propisi koji regulišu oblast građenja, uređenja gradilišta, nadzora gradilišta i vođenja građevinske dokumentacije iz koje dokumentacije je autor teksta bio dužan utvrditi dinamiku i obim izvedenih radova, kao i da postoje ovlašteni institute i nadležni organi koji vrše kontrolu izvedenih radova, te eventualno izlaze u javnost sa određenim informacijama.

Imajući u vidu gore navedeno, tražimo da u roku od 24 sata, računajući od trenutka prijema ovog dopisa, na adekvatan način objavite demant ranijeg spornog članka”, kaže se između ostalog u reagiranju “Ame Breza” koje je na adresu naše redakcije stiglo od njihovog pravnog zastupnika.

Omiljena firma SDA obnavlja Vilsonovo šetalište: Fali tampona, fali cementa…

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.