Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Recept za pljačku

Apoteke Sarajevo za dva softvera izdvojila preko 2 miliona KM, danas ni jedan u potpunosti ne funkcioniše

apoteke-sarajevo

Javna ustanova Apoteke Sarajevo 2012. godine pod vodstvom tadašnjeg SDP-ovog direktora Nedima Hrelje na tenderu vrijednom preko 1.700.000 KM izvršila je nabavku ERP sistema SAP

Javna ustanova Apoteke Sarajevo pod vodstvom Nedima Hrelje i Saita Muradića za nabavku IT ERP softvera dosad su izdvojili preko dva miliona konvertibilnih maraka. I dok politički imenovani direktori imaju različite preferencije prilikom izbora dobavljača u zavisnosti iz koje stranke dolaze, višemilionske tendere za softvere koji ne funkcionišu redovno plaćaju isključivo građani Sarajevskog kantona, piše tačno.net.

Javna ustanova Apoteke Sarajevo 2012. godine pod vodstvom tadašnjeg SDP-ovog direktora Nedima Hrelje na tenderu vrijednom preko 1.700.000 KM izvršila je nabavku ERP sistema SAP. Kako je tada naglašeno, implementacijom ovog poslovnog softvera, koji se najčešće koristi u farmaceutskoj industriji JU Apoteke Sarajevo će unaprijediti i standardizirati poslovne procese.

Promjenom vlasti i dolaskom kadrova SBB-a, preciznije Saita Muradića na poziciju direktora, JU Apoteke Sarajevo 2017. godine kupuju još jedno ERP rješenje „Microsoft Dynamics Navision“ koji je plaćen 650.755,90 KM. SAP ERP sistem čija je implementacija građane Kantona Sarajevo koštala više miliona je ugašena 2018. godine dok novi ERP sistem Microsoft Dynamics Navision do danas nije u potpunosti implementiran.

SAP i višemilionska pljačka

Masovna nabavka i implementacija njemačkog višenamjenskog softvera SAP u BIH počinje sa pozicioniranjem tadašnjih SDP-ovih kadrova u javnim preduzećima.

Favorizirana firma za nabavku ovog softvera bila je zagrebačka firma b4b d.o.o. tada u vlasništvu Mate Ćatića. Princip po kojem je zagrebačka firma b4b zajedno sa kćerkama firmama poslovala u BIH je jednostavan.

Javno preduzeće raspiše nabavku, a u okviru tenderske dokumentacije traži autorizaciju. Na osnovu već potpisanog fiktivnog ugovora, autorizaciju je mogla da dobije samo odabrana kompanija b4b.

Autorizaciju isključivo b4b-u izdaje ogranak SAP konglomerata, SAP West Balkan sa sjedištem u Beogradu. Po ustaljenoj matrici ista sadrži sljedeću rečenicu „b4b d.o.o Zagreb je jedini partner koji je ovlašten ponuditi korisniku…“

Favoriziranjem, preciznije davanjem autorizacije, firma b4b d.o.o. Zagreb u periodu od 2010. do 2014. godine, prema dostupnim podacima, dobila je 24 tendera u ukupnoj vrijednosti od preko 16 miliona KM.

JU Apoteke Sarajevo tako 2012. godine, na čijem se čelu tada nalazio SDP-ov kadar Nedim Hrelja, nedavno ponovo postavljen na poziciju direktora ali sada kao kadar Demokratske Fronte, vrše nabavku SAP ERP sistema.

Ugovor između b4b i JU Apoteke Sarajevo potpisan je 3. septembra 2012. godine. Kako je tada najavljeno, projekt će biti implementiran u 16 mjeseci te je podijeljen u dvije faze. U okviru prve faze fokus je bio na finasijskom, materijalnom i apotekarskom segmentu poslovanja i ljudskom potencijalu a u drugoj fazi na galenskoj proizvodnji.

Vrijednost ovog tendera iznosila je 1.713.909,53 KM, a sufinansiran je sredstvima ZZO KS. Poznavaoci prilika u IT sektoru naglašavaju da su implementacije ovih sistema naplaćivane mnogo više od tržišnih cijena. Dokaz za tu tvrdnju upravo u ovom slučaju je cijena samog SAP softvera koja je iznosila po današnjem kursu 55.936,00 KM neto.

Dakle b4b d.o.o. je za implementaciju SAP ERP-a te edukaciju uposlenika u JU Apoteke Sarajevo inkasirao 1.657.000 KM budžetskog novca.

Malverzacije vezane za dodjele unosnih ugovora kompaniji b4b d.o.o. Zagreb u JP Elektroprivredi BiH, JP Elektroprivredi HZHB, BH Telecomu kao i drugim javnim preduzećima u više navrata su bile predmetom istraga nadležnih organa Federalne uprave policije, SIPA-e, Tužilaštva BIH međutim do danas nema epiloga vezanog za pokrenute istražne radnje.

Nakon završetka implementacije SAP-a u BIH nekadašnji vlasnik b4b okreće se medicinskom biznisu. Mato Ćatić danas je suvlasnik ekskluzivne medicinske klinike Radiochirurgija koja u žižu hrvatske javnosti dolazi nakon fotografija hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović koja je prisustvovala ceremoniji otvaranja.

Upravo su pojavljivanje Kolinde Grabar Kitarović na otvaranju privatne klinike hrvatski mediji povezali sa njenim poznanstvom sa osnivačima ove firme.

Novi direktor, novi softver ponovo od budžetskih para

Izbornim krahom SDP-a, na pozicije direktora javnih preduzeća dolaze kadrovi SDA i SBB-a koji nastavljaju „dobro uhodani“ posao nabavke IT opreme. Umjesto kompanije b4b pojavljuju se druge IT kompanije koje preuzimaju dotadašnje poslove.

U prošlom tekstu pisali smo o firmi Commerce Engineering d.o.o. Mostar koja je 2013. godine sa 889.157 KM prometa i dobiti od 62.958,00 KM, 2018. godinu završila sa prometom od 7.328,819 KM i dobiti od 1.597,127 KM.

U slučaju JU Apoteke Sarajevo umjesto dotadašnjeg direktora Nedima Hrelje, u drugoj polovini 2016. godine na poziciju direktora dolazi kadar SBB-a Sait Muradić.

Nedugo nakon pozicioniranja novo rukovodstvo raspisuje tender pod opisom „Reinžinjering poslovnih procesa koji za cilj ima da se sadašnji poslovni procesi učine efikasnijim i efektivnijim, kako bi se postigla bolja iskorištenost postojećih resursa informacionog sistema u Ugovornom organa.“

Početkom 2017. godine, JU Apoteke Sarajevo pored već postojećeg SAP ERP sistema, kupuju i drugo softversko ERP rješenje Microsoft Dynamics Navision od kompanije Logosoft d.o.o koja je u 100% vlasništvu kompanije M:TEL Banja Luka a.d dok je ista u 100% vlasništvu Telekoma Srbije, u iznosu od 650.755,90 KM sa PDV-om.

Prema dostupnim podacima iz izvještaja o radu, a koji je zvanično objavljen na stranici Vlade Kantona Sarajevo, JU Apoteke Sarajevo „gase“ SAP ERP sistem plaćen preko 1.700.000 KM i počinju koristiti novi poslovno-informacioni (ERP) sistem Microsoft Dynamics Navision.

„Javna ustanova koristi modul po ovom Ugovoru od 01.01.2018. godine, a prestaje koristiti SAP“.

Međutim ono što otkriva izvještaj Ureda za reviziju institucija u FBIH je da 2017. godine zaključeni Ugovor za licenciranje i implementaciju „Reinžinjeringa poslovnih procesa“ preciznije novi ERP sistem Microsoft Navision nije bio implementiran u vrijeme obavljanja konačne revizije, iako je ugovoreni rok istekao 31.08.2018. godine

„Obavljenom revizijom smo utvrdili da 2017. godine zaključeni Ugovor za licenciranje i implementaciju „Reinžinjeringa poslovnih procesa“ nije bio implementiran u vrijeme obavljanja konačne revizije, iako je ugovoreni rok istekao 31.08.2018. godine. Do vremena okončanja prethodne revizije Apoteka je dobavljaču ukupno platila 336.033 KM, od čega 162.000 KM na ime avansa i 174.033 KM po osnovu ispostavljene fakture dobavljača za realizaciju Prve faze ugovora (od iznosa 244.033 KM), iako još uvijek nije sačinjen Zapisnik o preuzimanju radova I faze, što nije u skladu sa Ugovorom.“

Revizori naglašavaju da potpisivanjem ugovora i Aneksa nije u dovoljnoj mjeri zaštićen interes JU Apoteka Sarajevo.

„Odredbama potpisanog ugovora i Aneksa I istog, čiji sastavni dio je i prihvaćena ponudu, nije u dovoljnoj mjeri zaštićen interes Apoteke u vidu traženih garancija i definisanja kaznenih odredbi za kašnjenje u realizaciji istog, što predstavlja primjer loše poslovne prakse i nije u skladu sa članovima 3. i 61. Zakona o javnim nabavkama, u dijelu koji se odnosi na efikasno korištenje javnih sredstava. Obzirom da implementacija projekta dugo traje, moguće je i da implementator gubi interes, jer je istom, za poslove koji nisu uspješno završeni, plaćeno oko dvije trećine ugovorene vrijednosti projekta, zbog čega postoji mogućnost daljeg prolongiranja projekta i/ili da se sistem ne implementira, što dovodi u pitanje opravdanost uloženih sredstava.“

Uredu za Revizije je prezentiran Zapisnik od 24.05.2019. godine koji se odnosi na njihove preporuke, potpisan između kompanije Logosoft d.o.o. i JU Apoteke Sarajevo o aktivnostima primopredaje Prve faze navedenog projekta ali „Prezentirana dodatna dokumentacija nije uticala na izmjenu kvalifikacije, nalaza i datih preporuka u Izvještaju.“.

Do objave ovog teksta od JU Apoteke Sarajevo nismo dobili informacije zbog čega je ova institucija prestala koristiti SAP ERP sistem čija je nabavka bila više milionski projekat, da li je implementirani ERP Microsoft Dynamics Navision pušten u produkciju te da li su implementirani svi traženi moduli po tenderskoj dokumentaciji?

Nekadašnji predsjednik Upravnog odbora Haris Mujanović nije želio davati izjave za medije te je kratko odgovorio da je „SAP ERP sistem ugašen zbog visoke cijene.“.

Sait Muradić nekadašnji direktor također nije mogao razgovarati na temu JU Apoteke Sarajevo budući da je na godišnjem odmoru.

Nezvanične informacije koje dolaze iz ove ustanove su da novi ERP sistem ne funcioniše i ima brojnih nedostataka te da se podaci manuelno prebacuju iz SAP ERP sistema u Microsoft ERP sistem što dodatno otežava rad uposlenika ove institucije.

Kako JU Apoteke Sarajevo provode javne nabavke: Gdje vam je autorizacija?

Da su javne nabavke za IT opremu najpogodnije tlo za malverzacije pokazuje sljedeći primjer koje je utvrdio Ured za reviziju.

Identično kao i u slučaju tenderskih nabavki za SAP softvere koje je u prošlosti dobijala firma b4b, zaključen je ugovor sa firmom Commerce Engineerig d.o.o. Mostar u iznosu od 199.500 KM bez PDV-a. Naime za navedeni tender stigle su dvije ponude Commerece Engineeringa d.o.o. i kompanije Godimerc d.o.o. čija je ponuda iznosila 151.870 KM.

Iako je ponuda firme Godimerc d.o.o. Sarajevo bila niža za cca. 50.000 KM ista je odbijena zato što ova firma nije dostavila autorizaciju proizvođača predmetne opreme.

„Na osnovu provedenog otvorenog postupka, uz primjenu kriterija najniža cijena, JU Apoteke Sarajevo je 25.06.2018. godine zaključila ugovor za nabavku informatičke opreme sa dobavljačem Commerce Engineering d.o.o. Mostar na iznos od 199.500 KM (bez PDV-a). U navedenom postupku su bile pristigle dvije ponude, izabranog ponuđača i preduzeća Godimerc d.o.o. Sarajevo 151.870 KM (bez PDV-a) koja je bila i cjenovno niža, međutim ista je proglašena tehnički neispravnom zbog toga što isti nije dostavio traženu „originalnu autorizaciju od proizvođača ili od lokalne kancelarije za ponuđenu robu“, nakon čega je ugovor dodijeljen jedinom preostalom i skupljem ponuđaču. JU Apoteke Sarajevo nije uvažila žalbu kompanije Godimerc d.o.o., iako ju je isti dokumentovao mišljenjem Agencije za javne nabavke da traženje „autorizacije proizvođača ili ovlaštenog distributera opreme“ nije u skladu sa članom 49. Zakona o javnim nabavkama.“

Iako traženje autorizacije proizvođača ili ovlaštenog distributera nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama žalbu kompanije Godimerc d.o.o., JU Apoteke Sarajevo nije usvojila te potpisuje po njih finansijski nepovoljniji ugovor. Također SBB-ova uprava na čelu sa Saitom Muradićem vrši još jednu nabavku IT opreme od preduzeća Commerce Engineering d.o.o. u neformalnom vlasništvu Senada Kevelja, povjerenika SDA za Nevesinje u iznosu od 10.661,00 KM bez potpisanog ugovora.

„Obavljenom revizijom smo utvrdili da je Apoteka od preduzeća Commerce Engineering d.o.o., izvršila i nabavku informatičke opreme u vrijednosti od 10.661 KM, bez potpisanog ugovora, što nije u skladu sa članom 14. Zakona o javnim nabavkama.“

Zadnjom promjenom vlasti u Sarajevskom kantonu na poziciju direktora JU Apoteke Sarajevo ponovo je postavljen Nedim Hrelja, sada kao kadar stranke Demokratske Fronte.

Sam izbor Nedima Hrelje izazvao je brojne kontraverze obzirom da je prema pisanju medija imenovan na ovu funkciju kršeći zakonske propise, a također u periodu njegovog prošlog mandata vežu se afere poput prisluškivanja radnika, zapošljavanja.

Sa Nedimom Hreljom pokušali smo razgovarati telefonskim putem ali nas je zbog činjenice da se trenutačno nalazi na godišnjem odmoru van BIH uputio na Harisa Hota, dugogodišnjeg zaposlenika JU Apoteke Sarajevo u sektoru IT službe.

Kako su nas informisali iz IT sektora Apoteka Sarajevo i Haris Hot je na godišnjem odmoru te se ne zna kad će se vratiti na svoje radno mjesto.

Pitanje na koje smo željeli dobiti odgovor je: „Da li će novo rukovodstvo na čelu sa Nedimom Hreljom ugasiti sadašnji ERP Microsoft Dynamics Navision i pokrenuti nabavku nekog novog ERP softvera?“

I dok su bivši i novi direktori javnih preduzeća na godišnjim odmorima, budžetska sredstva za nabavke novih, precjenjenih softvera i hardvera za favorizovane firme obezbjeđena su od strane građana ove države koji nisu upoznati s „vratolomijama“ u zdravstvu koje će nas sve zajedno skupo koštati.

U narednim tekstovima istraživat ćemo procese informatizacije u BH telekomu, Zavodu za PIO/MIO, Elektroprivredi BIH. Također ćemo prikazati ulogu visoko rangiranih državnih službenika Agencije za javne Bosne i Hercegovine prilikom namještanja tendera.


”Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)”