BiH

Istražili smo tender

Autoceste FBiH kupile 12 vozila za 400.000 KM: Ugovor dobio jedini ponuđač. Je li bilo tajnog dogovora?

09/04/2021

Tehnička specifikacija upućivala na vozila Dacia Duster koja su i kupili. Iz Autocesta naveli da je sve u skladu sa zakonom

Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH s direktorom Adnanom Terzićem na čelu zaključilo je 23. marta ugovor sa mostarskom firmom “Guma M” d.o.o. o kupovini čak 12 službenih automobila u iznosu od oko 400.000 KM, preciznije 399.600 KM bez uračunatog PDV-a.

Piše: A. DUČIĆ

Ovu nabavku, međutim, prati, nekoliko intrigantnih detalja, a jedan se odnosi na činjenicu da se navedena firma javila kao jedini ponuđač. Prema ocjeni specijaliziranog portala za ocjenu javnih nabavki Pratimotendere.ba, koji je nastao u saradnji sa USAID-om, ishod ovog postupka upućuje na “koluziju” odnosno tajni dogovor ponuđača koji su podijelili tržište.

Inače, navedena firma je prema analizi Balkanske istraživačke mreže (BIRN) BiH dobila čak 20 tendera o nabavkama automobila u 2020. godini ukupne vrijednosti od 1,2 miliona KM.

Autoceste FBiH su navedenu nabavku od 12 službenih vozila proveli u skladu s Planom javnih nabavki. Ali, nabavka je planirana u drugom ,a provedena je u četvrtom kvartalu ove godine.

Još jedna stvar je intrigantna, a to je tehnička specifikacija za nabavku vozila. Naime, Autoceste FBiH su od mostarske firme GUMA M d.o.o. kupili 12 vozila marke Dacia Duster 1,5 dCi 4X4. A pregledom tenderske dokumentacije, vidljivo je da je tehnička specifikacija upućivala upravo na ovaj model automobila.

Stoga je portal Pratimotendere.ba to cijenio specifikaciju na način da je “jasno da su njihove odredbe diskriminatorne i da pogoduju određenom ponuđaču”. Inače, GUMA M d.o.o., prema analizi BIRN-a, bila je u 2020. godini u šest postupaka jedini ponuđač.

Autoceste FBiH su, kada je riječ o ovom tenderu, proveli otvoreni postupak a kriterij za dodjelu ugovora je bila najniža cijena. Navedena mostarska firma, budući da je bila jedini ponuđač, dala je, naravno i najnižu cijenu.

Iz Autocesta FBiH su u odgovoru za Fokus.ba naveli da se u Planu nabavki navodi “okvirni datum pokretanja postupka” a ne tačan datum, “jer isti niko ne može sa preciznošću predvidjeti budući da zavisi od niza faktora”.

-To je znao i zakonodavac pa se zato i preporučuje da ugovorni organi daju “okvirni” datum pokretanja postupka i ne postoji nijedna odredba u legislativi o javnim nabavkama prema kojoj su ugovorni organi obavezni pokrenuti nabavku na datum naveden u Planu nabavki, a posebno ne da to predstavlja određeni stepen rizika javne nabavke – naveli su iz Autocesta FBiH.

Odgovarajuću na navode odredbe tehničke specifikacije diskriminatorne i da pogoduju određenom ponuđaču, iz Autocesta FBiH su naveli da su pripremljene u potpunosti u skladu sa članom 54. Zakona o javnim nabavkama.

-Niti jedan zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije (uključujući, svakako, i tehničke specifikacije) nije postavljen na Portalu javnih nabavki, a postavljanje zahtjeva za pojašnjenje bilo je dostupno svima koji su predmetnu tendersku dokumentaciju preuzeli sa portala. Također, u predmetnom postupku nije izjavljena niti jedna žalba. Dakle, niko ni na koji način nije ukazao na bilo kakvu neusaglašenost sa Zakonom o javnim nabavkama, a posebno sa osnovnim principima gdje bi spadala eventualno diskriminatorna tehnička specifikacija. Shodno navedenom, nejasno je na koji način je portal pratimotendere.ba okaraketrisao predmetnu tendersku dokumentaciju i tehničku specifikaciju, odnosno njihove odredbe kao diskriminatorne i da pogoduju određenom ponuđaču, jer za isto nisu pružili niti jedan dokaz – kazali su iz Autocesta FBiH za naš portal.

Dali su svoj komentar i na navod da ishod postupka nabavke pokazuje da je pristigla samo jedna ponuda, što upućuje na ”koluziju”, odnosno tajni dogovor ponuđača koji su podijelili tržište.

-Ugovorni organ niti je akter takvih eventualnih dogovora, niti na iste može uticati. Navedeno pitanje bi trebalo biti postavljeno privrednim subjektima koji se bave djelatnošću koja je predmet ove nabavke – mišljenja su iz ovog federalnog javnog preduzeća.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.