BiH

Revizori ustanovili propuste u instituciji

BH MAC Tegeltiji posuđivao limuzinu, uposlenici koji su slupali vozila oslobođeni odgovornosti?!

24/07/2021

Državni revizori objavili izvještaj: Zašto je Centar za uklanjanje mina predsjedavajućem Vijeća ministara BiH uopće posuđivao službeno vozilo

Državni revizori objavili su izvještaj u kojem su naveli niz sumnjivih dešavanja u Centru za uklanjanje mina (BH MAC) prevashodno u kontekstu raspolaganja službenih vozila.

Naime, revizori su konstatovali da su nastale brojne štete na vozilima. BHMAC je od 11 nastalih štetnih događaja na vozilima, pet postupaka utvrđivanja postojanja materijalne odgovornosti za štete na vozilima proveo od 2017. do 2019. godine.

Piše: A. DUČIĆ

U 2020 godini riješeno je šest predmeta u cilju utvrđivanja postojanja materijalne odgovornosti osoba za štete koju su prouzrokovale upravljanjem službenim vozilom. U tri predmeta angažovan je vještak saobraćajne struke koji je dao mišljenje da su zaposlenici BHMAC prouzrokovali štetu i da se radnja smatra običnom nepažnjom.

Ali disciplinska komisija BHMAC oslobodila je zaposlenike BHMAC odgovornosti u svih šest slučajeva smatrajući da su štete učinjene pod istim okolnostima i utvrdila da nastanak štete nije rezultat namjere ili krajnje nepažnje.

– Iako već godinama kroz naše izvještaje preporučujemo donošenje procedura u predmetu rješavanja štete na vozilima, BHMAC još uvijek nije propisao procedure ispravnog postupanja u okolnostima nastanka nepredviđenih događaja sa štetnim posljedicama za službeno vozilo i utvrđivanje materijalna odgovornost za štete nastale upravljanjem službenim vozilima u cilju efikasnijeg rješavanja predmeta. Nepostojanje navedenih procedura ima za posljedicu dugotrajne procedure utvrđivanja odgovornosti i grešaka u postupanju zaposlenih prilikom korištenja službenih vozila, te postupanja u slučaju nastanka štetnog događaja – konstatovali su revizori.

Prema Pravilniku Vijeća ministara BiH o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine BHMAC-u je dato pravo na korištenje tri službena vozila. Također, BHMAC-u je odobren Pravilnik o specijalizovanim vozilima po kojem raspolaže sa dodatnih 61 vozilom. BHMAC trenutno raspolaže sa dva službena vozila i 53 specijalizovana službena vozila.

– Treće vozilo dato je na korištenje Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH. BHMAC je na osnovu zahtjeva Kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH od 04.03.2020. godine ustupio službeno vozilo BHMAC-a na korištenje do 30.06.2020. godine a potom produžio ustupanje do 31.12.2020. godine na osnovu zahtjeva Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH od 17.07.2020. godine. Troškove redovnog servisiranja, održavanja i registracije predmetnog vozila snosio je BHMAC dok će troškove goriva snositi Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH. Vozilo je proizvedeno 2018. godine i nije kasko osigurano. Predmetno vozilo vraćeno je BHMAC-u 10.3.2021. godine o čemu postoji potvrda o razduženju putničkog motornog vozila koju je potpisao direktor BHMAC i šef kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH – konstatovali su revizori.

Međutim, navode da pravilnikom Vijeća ministara BiH o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine nisu propisane situacije ustupanja vozila između institucija BiH. Takođe internim pravilima o načinu korištenja službenih vozila u BHMAC nisu predviđene mogućnosti pozajmljivanja službenih vozila drugim institucijama BiH.

– Ustupanje vozila na korištenje između institucija BiH nije uobičajena praksa u javnom sektoru a samom radnjom ustupanja vozila između ostalog otvara se pitanja adekvatnosti analize potrebnog broja vozila koja je trebala prethoditi izradi predmetnog pravilnika Vijeća ministara BiH kojim je odobren broj službenih vozila institucijama BiH. Navedeni aranžman ustupanja službenog vozila na korištenja drugoj instituciji, s obzirom na to da BHMAC snosi sve troškove upotrebe službenog vozila koje ne koristi, osim nabavke goriva na teret Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, predstavlja nedefinisan odnos u pogledu odgovornosti za nastalu štetu na vozilu, eventualno otuđenje vozila, izdavanje naloga za upotrebu korištenja službenog vozila i sl. Mišljenja smo da je Komisija za deminiranje BiH koja na prijedlog direktora BHMAC odobrava interne propise BHMAC12 i koja je odobrila postojeći Interni pravilnik o korištenju službenih vozila u BHMAC-u trebala biti upoznata sa ustupanjem službenog vozila na korištenje Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH – konstatovali su revizori.

Komentari

Autor: A. Dučić / Fokus.ba

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.