BiH

BiH jedina u Evropi nije završila proces digitalizacije

13/07/2015

Zbog različitih političkih, finansijskih, normativno-pravnih ali i drugih problema BiH je došla do situacije da je jedina zemlja u Evropi koja nije ispunila međunarodnu obavezu, proces digitalizacije, u predviđenom roku i sada se suočava sa situacijom da susjedne države upućuju zahtjeve za gašenje pojedinih predajnika koji ometaju njihov rad, izjavio je u intervjuu za današnje Oslobođenje ministar prometa i komunikacija BiH Slavko Matanović.

– Po preuzimanju dužnosti u aprilu ove godine izvršili smo analizu stanja kapitalnih projekata, za koje je Ministarstvo komunikacija i prometa odgovorno, kao i same situacije unutar Ministarstva, njegovih sektora i samostalnih upravnih jedinica. Ono što smo zaključili u ovom konkretnom slučaju jeste da je pitanje prelaska sa analognog na digitalno emitovanje započeto 2006. godine i po inicijalnim koracima koje su nadležne institucije preduzimale, činilo se da bi Bosna i Hercegovina mogla biti jedna od prvih država koja je prešla na tu vrstu emitovanja. No, zbog različitih političkih, finansijskih, normativno-pravnih ali i drugih problema, došli smo do situacije da smo jedina zemlja u Evropi koja nije ispunila ovu međunarodnu obavezu u predviđenom roku i sada se suočavamo sa situacijom da nam susjedne države upućuju zahtjeve za gašenje pojedinih predajnika koji ometaju njihov rad – kaže Matanović.

Kako je naveo, ono što je konkretno poduzeto je da je održan niz konsultativnih sastanaka sa predstavnicima tri javna servisa, Upravnim odborom Javnog RTV sistema i predstavnicima RAK-a, kako bi pokušali doći do rješenja koje bi bilo prihvatljivo za sve zainteresovane strane, a kako bi se prevazišlo sadašnje stanje.

– Konsultovali smo se i sa našim parlamentarcima, nezavisnim ekspertima, stručnjacima iz EU, OHR-a i drugih međunarodnih institucija. Pogotovo smo zadovoljni saradnjom koju smo ostvarili sa RAK-om, jer cijenimo da ove dvije institucije, svaka u svom zakonski propisanom okviru, zajednički štite javni interes i unapređuju rad i funkcionisanje elektronskih medija i sektora telekomunikacija. Cijenimo da smo upornim radom i dijalogom približili stavove po pitanju vlasništva opreme za digitalizaciju, koja je nabavljena od Ministarstva, što je bilo jedno od ključnih problema do sada. U tom smislu, uputit ćemo prijedlog odluke na usvajanje Vijeću ministara. Trenutno je ta odluka u fazi razmatranja i davanja prethodnog mišljenja Ureda za zakonodavstvo, Pravobranilaštva BiH, te Ministarstva finansija i trezora BiH – rekao je, između ostalog, ministar Matanović.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.