BiH

Brammertz: Negiranje genocida nikada ne smije biti prihvaćeno

11/06/2015

Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Theodor Meron je na današnjoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Istraživanje, dokumentiranje i procesuiranje genocida u BiH” u Sarajevu istakao kako je do sada postojao veliki broj presuda u Hagu po optužbi za genocid.

“Prošlo je skoro 70 godina nakon što je genocid prihvaćen kao ratni zločin. Ali tek nakon osnivanja sudova za Ruandu i ICTY-a bilo je moguće suditi osobama za genocid. ICTY je nakon toga imao značajan broj presuda za genocid”, rekao je Meron.

U nastavku je govorio o doprinosu i slučajevima u kojima je dokazan genocid, kao, kako je kazao, strašan zločin.

“U kvalifikaciji genocida je vrlo važna namjera da se uništi u potpunosti ili djelimično određena nacionalna ili vjerska grupa. Srebrenica je bio slučaj u kojem je cilj bio da se uništi jedna grupa. To je bio primjer namjere fizičkog uništenja. Osim ubijanja, premještanje osoba na drugo područje je dodatni način za fizičko uništenje određene grupe. U kvalifikaciji genocida je važna i namjera da se uništi grupa. Međunarodni sud je potvrdio da je ono što se desilo u Srebrenici bio genocid počinjen protiv bosanskih muslimana. Niko ne može negirati da je to bio genocid jer su izvršioci pokušali da unište cijelu jednu grupu”, istakao je Meron.

Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz je u svome izlaganju istakao da je Haški tribunal zločin u Srebrenici jasno priznao kao genocid.

“Sud u Hagu je dokazao da se u Srebrenici desio genocid, što je rečeno i u presudama Popoviću i Tolimiru. Potvrđeno je da je postojao plan da se počini zločin s namjerom da se uništi zajednica bosanskih muslimana. Zločin u Srebrenici nije bio spontan. Postojao je plan i sve je dogovoreno na najvišem nivou organa vlasti. Kod genocida se ne radi samo o tome koliko ljudi je ubijeno nego je bitna namjera da se uništi grupa”, podvukao je Brammertz.

Podsjetio je da će ICTY uskoro biti zatvoren nakon čega će, kako je istakao, odgovornost preuzeti nacionalni sudovi.

“Negiranje genocida nikada ne smije biti prihvaćeno. Sve žrtve zaslužuju poštovanje”, naglasio je Brammertz na kraju svoga izlaganja.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.