BiH

objavljen raspored saslušanja

CCI: Na saslušanjima u Parlamentu treba da se pojavi “menadžment najvišeg nivoa”

12/11/2021

Izuzetno je važno, a na šta je i Komisija više puta upozorila i skrenula pažnju, da na saslušanjima institucije obezbijede prisutnost menadžmenta najvišeg nivoa

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije BiH će u periodu 15-18. novembar 2021. godine organizovati saslušanja za 24 institucije koje nisu dobile pozitivno mišljenje revizora.

Centri civilnih inicijativa skreću pažnju na značaj predstojećih saslušanja i ulogu Komisije u procesu postupanja po revizorskim izvještajima.

Naime, Komisija vrši ispitivanje i razmatranje svih pitanja u pogledu zakonitosti, efikasnosti i efektivnosti korištenja javnih sredstava. Saslušanja upravo jesu mjesto na kome članovi Parlamentarne komisije otvaraju pitanja i dobijaju odgovore od nadležnih kako planiraju dalje da postupaju po revizorskim nalazima i otklone uočene propuste.

Izuzetno je važno, a na šta je i Komisija više puta upozorila i skrenula pažnju, da na saslušanjima institucije obezbijede prisutnost menadžmenta najvišeg nivoa.

U prethodnom periodu, na proteklim saslušanjima to nije bio slučaj. Revizori su evidentirali značajna kršenja, te bi odgovorni ispred institucija za početak trebali da se pojave i objasne određene nalaze, te obavežu da će uočene nepravilnosti zaista i otkloniti.

Posebno bi istakli da je u četvrtak 18. novembra planirano razmatranje i saslušanja povodom Revizije učinka „Efikasnost planiranja i realizacije mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19“.

Saslušanja je moguće pratiti uživo putem You Tube kanala Parlamenta Federacije BiH – Dom naroda. Prenos će biti emitovan i putem fb stranice CCI-a (@CCIBiH).

Sa federalnim institucijama kod kojih su revizori identifikovali propuste saslušanja će se održati prema sljedećem rasporedu:

15. novembar 2021.
10:00-10:35 Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2020. godinu
10:35-11:10 Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH
11:10-11:45 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
12:00-12:35 Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH
12:35-13:10 JP “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“, d.d. – Sarajevo
13:10-13:45 “PRETIS” d.d. Vogošća ( za 2019. i 2020. godinu)

16. novembar 2021.
10:00-10:35 Federalni zavod za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje
10:35-11:10 Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
11:10-11:45 Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
12:00-12:35 JU Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić
12:35-13:10 JP„Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar
13:10-13:45 Tvornica transportnih uređaja energetik d o.o. Tuzla

17. novembar 2021.
10:00-10:35 Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine
10:35-11:10 Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom
11:10-11:45 Zaštitni fond Federacije Bosne i Hercegovine
12:00-12:35 JU Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica „Drin“ Fojnica
12:35-13:10 UNIS-GROUP Društvo za promet i usluge d.o.o. Ilidža
13:10-13:45 JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

18. novembar 2021.
10:00-10:35 Federalna uprava civilne zaštite
10:35-11:10 Federalna direkcija robnih rezervi
11:10-11:45 Federalni zavod za zapošljavanje
12:00-12:35 Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (za 2019. i 2020)
12:35-13:10 JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
13:10-13:45 Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine
14:00 Izvještaj Revizije učinka „Efikasnost planiranja i realizacije mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19“

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.