BiH

Razmijenjena iskustva

Članovi parlamentarne istražne komisije razgovarali s članovima Kongresa SAD

12/01/2021

Predstavnici Kongresa SAD ukazali su na potrebu izbjegavanja politički motivisanih istraga, kao i na važnost prikupljanja istinitih dokaza i činjenica koje treba da dovedu do konkretnih rezultata istrage

Članovi Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH održali su danas video-sastanak s članovima Kongresa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i predstavnicima Ambasade SAD u Sarajevu, na kojem su razmijenjene informacije o radu Privremene istražne komisije i iskustva sličnih istražnih komisija Kongresa SAD u provođenju parlamentarnog nadzora, saopćio je Sektor Parlamentarne skupštine BiH za odnose s javnošću.

Na sastanku koji predstavlja nastavak saradnje između Privremene istražne komisije Predstavničkog doma PSBiH i Kongresa SAD, o konkretnim temama u vezi s radom istražnih komisija, govorili su član Potkomiteta za nadzor i istrage Komiteta Kongresa SAD za energetiku i trgovinu, kongresmen Markwayne Mullin i potpredsjednik Potkomiteta za nadzor i istrage Komiteta za energetiku i trgovinu Kongresa SAD Alan Slobodin.

Zvaničnici američkog Kongresa fokusirali su se na balansiranje političkog pritiska s kojim su suočeni članovi parlamentarnih istražnih komisija s potrebom da se izradi značajan, koristan i uticajan izvještaj koji treba da za rezultat ima konkretne pozitivne reforme u društvu.

Istovremeno, predstavnici Kongresa SAD podijelili su sa članovima Privremene istražne komisije iskustva u vezi sa parlamentarnim istragama i nadzorom.

Predstavnici Kongresa SAD pozdravili su rad Privremene istražne komisije, izražavajući uvjerenje da će njen pionirski poduhvat doprinijeti popravljanju stanja u pravosuđu BiH i uspostaviti nove standarde u oblasti parlamentarnog nadzora, s ciljem da snažan parlamentarni nadzor postane dobra praksa u BiH i u brojnim drugim oblastima.

Prema riječima kongresmena Mullina, Privremena istražna komisija Predstavničkog doma PSBiH predstavlja istorijski presedan i priliku da se uspostavi temelj za buduće parlamentarne istražne komisije, kao i da javnost, kroz uspostavljanje smjernica, načina sačinjavanja izvještaja, metodologije rada i postupka istrage, prihvati i podrži snažnu nadzornu ulogu državnog parlamenta u BiH.

S tim u vezi, predstavnici Kongresa SAD ukazali su na potrebu izbjegavanja politički motivisanih istraga, kao i na važnost prikupljanja istinitih dokaza i činjenica koje treba da dovedu do konkretnih rezultata istrage. Naglasili su i važnost načina prezentacije rezultata istrage i izvještaja ciljnim grupama i široj javnosti.

Zahvaljujući za konkretnu podršku koju Kongres SAD i Ambasada SAD u BiH pružaju radu Privremene istražne komisije, članovi Komisije upoznali su predstavnike američkog Kongresa sa mandatom i dosadašnjim rezultatima u radu Komisije.

Ističući da je Privremena istražna komisija, uz snažnu podršku međunarodne zajednice, prevazišla brojne probleme i pritiske s kojim se suočavala na početku istrage o stanju u pravosudnim institucijama BiH, članovi Privremene istražne komisije istakli su da su saslušali ogroman broj svjedoka i da će istraga biti okončana za nekoliko mjeseci izradom izvještaja čiji je cilj da u značajnoj mjeri doprinese poboljšanju stanja u pravosuđu, reformiše pravni okvir za djelovanje pravosudnih institucija te stvori uslove za eliminaciju političkog uticaja u pravosuđu i za borbu protiv korupcije, što su, kako je naglašeno, ključni uslovi da bi BiH dobila status kandidata za ulazak u Evropsku uniju.

Članovi Privremene istražne komisije izrazili su nadu da će se saradnja sa Kongresom SAD nastaviti i intenzivirati u svim oblastima, a posebno u pravcu otvaranja vrata za uspostavljanje vladavine prava i snažnijeg parlamentarnog nadzora u BiH.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.