Istraga žurnala

Da li je namješten konkurs za pet službenika DKPT-a?

dkpt
Foto: DKPT

Iako konkursna procedura za pet pozicija u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela još uvijek traje, među uposlenicima Direkcije uveliko se govori o imenima unaprijed odabranih kandidata

Agencija za državnu službu BiH objavila je interni konkurs za radno mjesto u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH na poziciji šef Odsjeka – Sektor za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, Odsjek NCB Interpol Sarajevo.

Prema Žurnalovim dobro obaviještenim izvorima iz Direkcije, uposlenici kao kandidatkinju koja ima najviše šansi za ovu poziciju navode Rasemu Obraliju, suprugu Enesa Obralije. Enes Obralija je predsjednik nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BIH, zaduženog za imenovanje novog direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Rasema Obralija posao u DKPT dobila je u januaru 2022., kao stručni savjetnik u Odsjeku za istraživanje i strategije Sektora za stratešku analizu. Od svih kandidata, bila je jedina koja je položila pismeni ispit.

Odabir kandidata

Odbor Parlamentarne skupštine kojim predsjedava Obralija, kao nezavisno tijelo Parlamentarne skupštine BiH nadležan je za provođenje procedure odabira kandidata i predlaganje smjene policijskih rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH.

Nedavno je Žurnal pisao kako SIPA i Tužilaštvo BiH istražuju zapošljavanja u Direkciji, nakon nekoliko konkursa objavljenih prethodnih godina. U toku je procedura izbora novog direktora Direkcije.

Osim ovog konkursa, u Direkciji su u toku i konkursne procedure za još četiri pozicije – stručni saradnik za saradnju, stručni saradnik – analitičar, te stručni saradnici za administraciju i održavanje mreža; kadrovske poslove i statusna pitanja zaposlenih.

Zna se ko će biti primljen

Kako navode izvori Žurnala, unaprijed je poznato ko će biti primljen na ove pozicije, a radi se o osobama već uposlenim u Direkciji. Prema našim izvorima, postoji velika vjerovatnoća da se radi o Biljani Petrović, Željki Kovačević i Mersedu Boji, čija se imena najčešće pominju.

Kao predsjedavajući Odbora državne službe za žalbe Enes Obralija je prošle godine odbio zahtjev Službe za zajedničke poslove BiH za preispitivanje postavljenja Melihe Jahjaefendić na poziciju rukovodećeg državnog službenika. Ovo imenovanje, pisali smo, istražuje SIPA, a svoj epilog imat će i na sudu.

Forma i rok

Za Odbor su ipak od svega toga bili važniji forma i rok u kojem prijava nije dostavljena:

– U odredbi iz člana 5 stav 1 Odluke Vijeća ministara BiH kojom su uređena pitanja o uslovima i postupku u slučaju nepravilnog postavljenja državnog službenika u institucijama BiH, određeni su rokovi za postupanje te je shodno tome uređeno da „Postupak za preispitivanje nepravilnog postavljenja se može pokrenuti u roku od šest mjeseci od kada se saznalo za nepravilno postavljenje ili kada se prema redovnom toku stvari za to trebalo saznati“- navedeno je u rješenju Odbora koje potpisuje tada predsjedavajući Enes Obralija.