BiH

Đapo: Vijeće ministara BiH o državnoj strategiji za sektor okoliša

14/02/2017

Nakon niza sastanaka s državnim ministrom i ministricom za pitanje okoliša RS-a u 2016. godini, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo u razgovoru za Fenu ističe da “više nema prepreka za usvajanje državne EnvIs strategije, što je prioritetno u sektoru okoliša”.

“Prema uvjeravanjima koja smo dobili Vijeće ministara BiH bi u martu 2017. godine trebalo usvojiti državnu strategiju. Ono na što sam posebno ponosna jeste da je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma Vlada Federacije BiH sredinom prošle godine inicirala Vijeću ministara BiH usvajanje strateških dokumenata i državne strategije. To je ujedno i jako važno za deblokadu IPA II sredstava za oblast okoliša i klimatskih promjena, koja stoje našoj državi na raspolaganju”, kaže Đapo.

Zbog nepostojanja sektorske strategije na nivou države, BiH nije primila nikakvu finansijsku podršku u oblasti okoliša od EU u okviru IPA-e 2012 – 2015.

Od 2014. EU je u procesu implementacije druge faze IPA fondova za region, takozvane IPA II za period od 2014. do 2020. godine, koja je uvjetovana usvajanjem strateških dokumenata.

To znači da organi nadležni za okoliš na svim nivoima vlasti u BiH moraju donijeti strategiju aproksimacije BiH za sektor okoliš i akcione planove za sprovođenje te strategije u FBiH, RS-u i DB-u i druge strateške dokumente pripremljene u okviru projekta EnvIs.

Dalje odgađanje pokretanja postupka za donošenje strateških planskih dokumenata za sektor okoliš, ugrozilo bi mogućnost korištenja IPA II sredstava i u periodu poslije 2017. i spriječilo nastavak procesa integracije BiH u EU u ovom sektoru.

O tome, kao i o trenutnim okolišnim aktivostima razgovarat će danas u Sarajevu s predstavnicima najznačajnijih nevladinih organizacija iz sektora okoliša, Ambasade SAD-a, UNEP-a i UNDP-a.

“U 2016. utvrđeni su, samo iz okoliša, tri nacrta zakona: zakon o zaštiti okoliša, zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost i zakon o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom. Ovim zakonskim rješenjima očekujemo urediti sektor okoliša, poboljšati njegovo stanje, unaprijediti sistem upravljanja otpadom, te poboljšati energetsku efikasnost i proširiti njenu primjenu u BiH. U tom smislu vrlo je važan današnji sastanak s predstavnicima nevladinih organizacija i međunarodnih institucija”, konstatuje Đapo.

Očuvanje okoliša za nju predstavlja entitetski, državni, regionalni, ali i globalni interes te je neophodna saradnja na svim nivoima da bi se zaštitio okoliš, ali i podigao kvalitet života uz unapređenje domaće ekonomije.

“Zaštita okoliša znači voditi brigu i biti svjestan svog identiteta. Identitet BiH vezan je za prirodne ljepote, bogato kulturno-historijsko blago i otvorenost za saradnju s cijelim svijetom”, ističe Đapo.

Transferi (grantovi) od 2,5 miliona KM, kako je potvrdila, odobreni su za veoma značajnje projekte za pomoć upravljanju komunalnim otpadom i tehničkom uređenju deponija otpada, zbrinjavanje opasnoga otpada, pomoć uspostavljenim javnim preduzećima na federalnom i kantonalnom nivou za zaštitu prirodnih područja i pružena je podrška Javnom preduzeću Nacionalni park “Una”.

Ministarstvo radi na razvoju institucionalnog okvira i legislative, što uključuje donošenje novih zakona i propisa, izmjene i dopune postojećih da bi došlo do usaglašavanja s regulativom EU za pojedine komponente okoliša: zrak, voda, tlo, priroda, buka i upravljanje otpadom, što je obaveza zemlje koja teži da postane članica europske porodice.

Također, implementirani su projekti sredstvima dobijenim iz međunarodnih izvora (GEF – Globalni fond za okoliš) radi valoriziranja biodiverziteta i uspostave novih zaštićenih područja u BiH.

“To je potrebno da bismo se približili evropskom procentu zaštićenih područja, jer je do sada u BiH taj procenat bio neprihvatljivo nizak”, dodala je Đapo.

Ponosna je, kaže, na priznanje, koje je na prošlogodišnjoj “konferenciji u Meksiku došlo našoj državi jer smo u konkurenciji svih 196 zemalja članica UN-ove konvencije o biodiverzitetu dobili prvu nagradu za novouspostavljenu platformu CHM BiH (Clearing House Mechanism) za biodiverzitet”.

Sprovedene su i aktivnosti na implementaciji međunarodnih obaveza gdje je Bosna i Hercegovina punopravna članica, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma Nacionalni Focal Point (NFP) ili ima određena konkretna zaduženja.

“Okoliš i problemi zaštite okoliša ne poznaju granice, rijeke teku kroz oba eniteta i različite države, zagađenost zraka i klimatske promjene su globalni problem, podzemne vode mogu ugroziti tlo nekoliko zemalja itd. Stoga, koncept održivog razvoja mora postati dominantna odrednica strategije razvoja svih sektora razvoja FBiH”, istakla je u razgovoru za Fenu federalna ministrava okoliša i turizma Edita Đapo uoči sastanka s predstavnicima nevladinih organizacija iz sektora okoliša, američke ambasade, UNEP-a i UNDP-a, na kojem očekuje ostvaranje mogućnosti za zajednička rješenja u sektoru okoliša.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.