BiH

Ministar poljoprivrede

Dedić: Rebalansom budžeta FBiH socijalne kategorije će biti zaštićene

15/04/2020

Istakao je i da se priprema program jesenske sjetve, koji će biti znatno efikasniji i bolji nego ranijih godina

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić kazao je da će Vlada Federacije BiH na sjednici u četvrtak raspravljati o rebalansu budžeta te da će doći do smanjenja stavki na rashodovnoj strani, ali i da su socijalne kategorije najvećim dijelom zaštićene kao i da će budžet planiran za poljoprivredu ostati isti, javlja Anadolu Agency (AA).

“Izmjenama programa i pravilnika ukinuli smo određena ograničenja u proizvodnjama. Sve one rokove koje smo imali propisane pravilnicima, a tiču se ažuriranja podataka naših poljoprivrednika prolongirali smo do kraja aprila ove godine, ali isto tako i omogućili svim onim koji žele da se upišu u registre da to i učine“, kazao je Dedić o aktivnostima ministarstva i dodao:

“Najznačajnija aktivnost naša je podrška proljetnoj sjetvi. Javni poziv u toku je za opštine i gradove. Za ove namjene smo izdvojili 9,5 miliona KM. Već možemo govoriti i o preliminarnim rezultati ove mjere, jer prema raspoloživim podacima umjesto 2.000 korisnika, to jest poljoprivrednika koji su koristili poticaj u prošloj godini u vrijeme proljetne sjetve, taj broj će ove godine iznositi oko 18.000 poljoprivredinih proizvođača“.

Istakao je i da se priprema program jesenske sjetve, koji će biti znatno efikasniji i bolji nego ranijih godina.

“Krenulo se i u isplate sa federalnog nivoa za sve poljoprivredne proizvođače. Isplaćeno je oko osam miliona KM za oko 3.500 poljoprivrednih proizvođača. U narednim danima obrađivaćemo zahtjeve i vršiti nastavak isplata, tako da mogu biti sigurni da će imati sredstva na raspolaganju u vrijeme proljetne sjetve“, naglasio je Dedić.

Pojasnio je da je potpisan sporazum sa Razvojnom bankom FBiH čime je poljoprivrednicima stavljena na raspolaganje povoljna kreditna linija svima koji žele povećati stočni fond ili nabaviti opremu i mehanizaciju za bavljenje poljoprivredom.

“U prijedlogu zakona o ublažavanju negativni ekonomskih posljedica ugrađen je naš prijedlog, dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu, gdje smo sredstva od naknada od pretvorbe poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe omogućili da taj dio sredstava kantoni koriste za podršku proljetnoj i jesenskoj sjetvi. Ukupno takvih sredstava na računima i u budžetima kantona ima oko 15 milion KM“, kazao je Dedić i nastavio:

“Ovo ne smiju biti jednokratne mjere. BiH treba nastaviti sa povećanjem obima poljoprivredne proizvodnje i proizvodnjom hrane, jer samo tako možemo biti manje ovisni o uvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Niz godina smo u ministarstvu slušali kritike zašto toliki budžet izdvajamo za podršku u oblasti mljekarstva. Danas slobodno možemo reći da kada bi se zatvorile granice naši građani kada je u pitanju mlijeko i mliječni proizvodi ne bi bili zakinuti. Znači imao dovoljne količine za potrebe građana FBiH.“

Istakao je i da je pokrenuta aktivnost na zaštiti domaće proizvodnje. Shodno tome je upućena inicijativa kako bi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama referencija koja je do sada iznosila pet posto ubuduće bila 50 posto za domaće proizvode.

“Sjednica Vlade FBiH je sutra na kojoj se nalazi rebalans budžeta za ovu godinu. Ukupan iznos rebalansa, to jest budžeta FBiH je 5,5 milijardi KM. Treba ponovo napomenuti da je došlo do smanjenja na raspodjelnoj strani mnogih planiranih stavki koje u današnje vrijeme nisu potrebne, ali bitno je istači da socijalne kategorije su u najvećem mogućem dijelu zaštićene i da budžet za poljoprivredu nije smanjen, ostao je na nivou u kojem je i planiran budžetom za ovu godinu“, zaključio je Dedić.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.