BiH

Utvrdili federalni revizori

Desetine miliona KM nisu pronađene u knjigama Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo!

12/01/2021

Za sva stalna sredstva od čak 25,2 miliona KM (25.282.778 KM) nije prezentirana vjerodostojna dokumentacija. Papiri nisu prezentirani ni za većinu stanova u vlasništvu Zavoda niti za zemljište

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo na čijem čelu je direktor Mirza Hulusić dobio je od federalnih revizora negativno mišljenje u izvještaju o radu za 2019. godinu u kojem vrvi od neregularnosti koje su uočene o proteklom periodu.

Piše: A. DUČIĆ

Tako su federalni revizori naveli kako nisu mogli potvrditi vrijednost stalnih sredstava s obzirom na to da se nisu uvjerili da su sva stalna sredstva a kojima Zavod raspolaže knjigovodstveno evidentirana, odnosno da za čak 25,2 miliona KM (25.282.778 KM) nije prezentirana vjerodostojna dokumentacija kojom se potvrđuje da je ovaj zavod njen vlasnik ili korisnik prava raspolaganja.

Također, ističe se da u pomoćnu knjigu stalnih sredstava nisu evidentirana stalna sredstva u iznosu od 13.475.615 KM, što kako tvrde revizori, nije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, te Zakonom o buždetu.

-Revizijom nismo potvrdili stanje potraživanja po osnovu posebne naknade za legalizaciju građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera. Sumnjiva i spora potraživanja iskazana u iznosu od 4.813.334 KM nisu obrazložena u biješkama uz finansijske izvještaje – navode, između ostalog, federalni revizori.

Štaviše, u izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH kaže se da je Zavod preuzeo imovinu stečenu iz sredstava uređenja gradskog građevinskog zemljišta, te je 2019. godine izvršena prodaja zemljišta koje prethodno nije bi bilo evidentirano dok je u knjigama istaknuto da Zavod nema u vlasništvu nikakvo zemljište što revizori nisu mogli prihvatiti kao činjenicu.

Kao primjere navode tri objekta u ulicama Kaptol gdje je sjedište Zavoda, Podgaj i Branilaca Sarajeva broj 3 i garaže, Ulica Skenderija. Za navedene objekte, navode revizori, nije prezentirana dokumentacija kojom se potvrđuje da su kod nadležnih organa evidentirani kao građevine u vlasništvu Zavoda. Ni za većinu stanova za koje je utvrđeno da su u vlasništvu Zavoda nije prezentirana dokumentacija. Takvih stanova ima 68.

-Ne možemo ni potvrditi potraživanja po osnovu posebne naknade za legalizaciju građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera koja su iskazana u iznosu od 11.034.819 KM s obzirom da se ne vrši usaglašavanje sa nadležnim općinskim službama – ističu revizori.

U izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH se navodi i da plan javnih nabavki Zavoda nije usaglašen sa odobrenim budžetom za 2019. godinu. Napominju da Zavod nije okončao 76 postupaka javnih nabavki procijenjene vrijednosti od 10.731.276 KM koje je planirao provesti u 2019. godini. Najznačajniji se odnose na planirane otvorene postupke za izvođenje radova na sanaciji klizišta za Općinu Centar (6.682.232 KM) i izgradnju deponije za Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS (1.093.950 KM). Radi se o javnim nabavkama za druge ugovorne organe koje je Zavod preuzeo prema zaključenim sporazumima.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.