nastavak 14. sjednice

Dom naroda Parlamenta FBiH danas glasa o Strategiji zapošljavanja u FBiH

dom naroda fbih – fena

Utvrđena su četiri cilja koja se trebaju realizirati u narednih sedam godina

Dom naroda Federalnog parlamenta danas će nastaviti 14. sjednicu, na kojoj će razmatrati Strategiju zapošljavanja u Federaciji, koja predstavlja platformu za reformske aktivnosti i mjere u Federaciji u oblasti zapošljavanja u periodu 2021.-2027. godine.

Prema tome, utvrđena su četiri cilja koja se trebaju realizirati u narednih sedam godina. Tako se treba povećati lična zapošljivost i uskladiti vještine sa zahtjevima tržišta rada. Zatim, promovirati kapacitet preduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta.

Treći cilj ogleda se u tome da treba uključiti osobe u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada, a četvrti je cilj osnažiti upravljanje tržištem rada i povećati kapacitete za provođenje politike.

Za provođenje ovih ciljeva bit će odgovorna relevantna federalna i kantonalna ministarstva i nadležne institucije.

Također, u nastavku 14. sjednice delegati će se izjašnjavati još o četiri tačke, a to su Strategija upravljanja dugom 2020.-2022.godina, Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacijskog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije, Prijedlog zaključka o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za razdoblje 2021.-2024. godina i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru članova u Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju.