BiH

Dobrinja

Dozvole kompaniji “Hifa Oil” za gradnju u vodozaštitnoj zoni nisu izdate po zakonu!

16/11/2021
Građani protestovali protiv gradnje kompleksa / FOTO: D. Begović / Fokus.ba

Akt ministra Šemsudina Dedića otišao ministru Adnanu Deliću i Agenciji za vodno područje rijeke Save: Sporno izdavanje vodnih saglasnosti

Mukotrpna borba građana sarajevskog naselja Dobrinje potpomognuta aktivizmom Udruženja Eko akcija u očuvanju vodozaštitne zone odnosno u osporavanju gradnje kompleksa hotela benzinske pumpe i terminala za avionsko gorivo u ulici Kurta Schorka, a čiji je investitor kompanija Hifa Oil, mogla bi uroditi plodom.

Piše: A. DUČIĆ

Nakon što su, počevši od Općine Novi Grad (načelnik Semir Efendić), preko kantonalnih ministarstava privrede, te komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, na čijem čelu su ministri Adnan Delić i Enver Hadžiahmetović, uvjeravali građani da je „sve čisto“, prije nekoliko dana je na adrese Ministarstva privrede KS i Agencije za vodno područje rijeke Sarajevo otišao akt federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede, i šumarstva Šemsudina Dedića koji sve ovo dovodi u pitanje.

U aktu koji je otišao na navedene adrese ministar Dedić ističe da u postupku izdavanja rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti i vodnoj saglanosti, nije razmatrano pitanje u kojoj zoni izvorišta će se nalaziti navedeni kompleks sa kojeg će se ispuštati otpadne vode, a koji može predstavljati potencijalnu opasnost po podzemne vode i samo izvorište za piće „Sarajevsko polje“.

Također, u aktu Federalnog ministarstva se navodi da je učinjen niz propusta u postpku izdavanja navedenih dozvola, te se nadležni organi pozivaju da uzmu u obzir sve činjenice kako bi se onemogućili eventualni štetni utjecaji na korištenje izvorišta za vodosnadbijevanja stanovništva.

-Zbog svih utvrđenih nepravilnosti u cilju spriječavanja mogućeg nastanka štetnih posljedica potrebno je da hitno provedete postupak preispitivanja izdatih vodnih akata i da odmah o svemu obavijeste ovo Ministarstvu – navodi se u aktu Dedića.

Faksimil dokumenta koji je Dedić upitio Kantonalnom ministarstvu / FOTO: Fokus.ba

Ovo su, između ostalih, propusti koje je uočili Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:

1. Investitori Hifa Oil Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je rješenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti za promet opasnih materija koje nakon upotrebe dospijevaju u vode, ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i ispuštanje oborinskih onečišćenih voda, te vodno rješenje koje je odobrilo KJKP Vodovod i kanalizacija.

No, prilikom davanja navedenih saglanosti, nije utvrđeno u kojoj se zoni po važećoj odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevom polju nalaze određene katarske čestice na kojima Hifa Oil planira gradnju svojih objekata. Tek nakon utvrđivanja ovog pitanja moglo se odlučivati o izdavanju prethodne vodje saglanosti.

2. Nadalje, saglasnost je data za aktivnost ispuštavanja tehnološih otpadnih voda iako terminal kerozina, autopraonica i benzinska pumpa ne ispuštaju tehnološke otpadne vode, što je suprotno Udredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda i okoliš i sisteme javne kanalizacije

3. Podnosiocu zahtjeva nije naložena izrada studije koje propisuje pravilnik, a koja obrađuje tehnička rješenja sistema za prikupljanje, tretman i ispuštanje otpadnih voda.

4. Dispozitiv nije usaglašen sa obrazloženjem rješenja, a evidentno je da se urbanistička saglanost izdala prije rješenje o PVS što nije u skladu sa propisima Ministarstvo privrede KS, kojim rukovodi Delić, kako se ističe u aktu federalnog ministra se navodi da, zbog protoka zakonskih rokova, nema mogućnost da kao drugostepeni organ postupi po redovnim i vanrednim pravnim lijekovima. Također, spočitava mu se i da se na više mjesta nenadležno pozivao na određene odredbe Uredbe.

Faksimil dokumenta koji je Dedić upitio Agenciji za vodno područje rijeke Save / FOTO: Fokus.ba

Općina Novi Grad nedavno se oglasila saopćenjem za javnost u kojem je navela da prema Odluci o zaštiti izvorišta za piće u Sarajevskom Polju iz 1987. godine tom Odlukom nije propisana zabrana gradnje ovakvih objekata. Ističu da je u periodu od 24. septembra do 7. oktobra izvršen inspekcijski nadzor u kojem nisu utvrđene neregularnosti.

Stanari iz ulice Kurta Schorka, u sarajevskom Aerodromskom naselju, koji su u više navrata protestovali protiv gradnje kompleksa, nedavno su zajedno s Udruženjem Eko akcija podnijeli krivičnu prijavu protiv Semira Efendića, načelnika Općine Novi Grad, njegovog pomoćnika za urbanizam i zaposlenika u Službi za urbanizam.

Komentari

Autor: Amil DUČIĆ/Fokus.ba

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.