BiH

skandalozno

Dvostruki osuđenik postao savjetnik premijera Fadila Novalića

26/09/2019

Ukratko, Gurbeta je, dok je bio direktor Binasa trebao uništavati viškove municije, ali to nije radio

Muhamed Gurbeta, sa ličnim podacima kao u dva spisa, imenovan je za novog savjetnika federalnog premijera Fadila Novalića. Tako prvog čovjeka Vlade FBiH od prošlog mjeseca zvanično savjetuje dvostruki osuđenik za kriminal.

“Ja, i?”, reći će Muhamed Gurbeta novinaru Žurnala.

Ništa nema sporno, objasnit će novi Novalićev savjetnik za finansije i odnose s međunarodnim institucijama, u tome što je on dvaput pravosnažno osuđen zbog krivičnih djela – zloupotreba položaja i ovlasti, pronevjera u službi, poreska utaja i krivotvorenje službene isprave.

“Tako Vam je, gospodine Avdiću. Vas sam i očekivao da ćete me zvati”, kazao je savjetnik Gurbeta.

Sud BiH je, pak, prije tri godine kazao da je Muhamed Gurbeta kriv, te mu je izrekao bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci. Prethodno je u oktobru 2015. bio osuđen na tri godine i tri mjeseca zatvora, ali je trećestepenom odlukom Apelacionog vijeća Suda BiH ta kazna u julu 2016. godine smanjena na šest mjeseci zatvora. Gurbeta je osuđen zbog krivičnog djela krivotvorenje službene isprave.

“Odlukom ovog Vijeća, krivica optuženog Gurbeta je utvrđena samo za krivično djelo krivotvorenje službene isprave, te je Vijeće mišljenja da je kazna od 6 mjeseci zatvora adekvatna sankcija”, navedeno je u presudi Suda Bosne i Hercegovine od 13. jula 2016. godine.

Muhamed Gurbeta

 

Ukratko, Gurbeta je, dok je bio direktor Binasa trebao uništavati viškove municije, ali to nije radio. Prethodno je vadio kapisle iz municije, čahure prodavao privatnim firmama, dok je jedan dio prodao i Pretisu. No, to nije prva presuda protiv Muhameda Gurbete. U maju 2016. godine pravosnažna je postala i presuda Općinskog sud u Bugojnu kojom je Muhamed Gurbeta, u svojstvu direktora Binasa, osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i deset mjeseci, s rokom kušnje od dvije godine.

“Optuženi Muhamed Gurbeta kriv je što je u periodu od 2008/2009. godina, kao odgovorna osoba, obnašajući funkciju direktora firme Unis Binas, u namjeri da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist, prisvojio novac u iznosu od 39.212 KM, koji mu je bio povjeren kao sredstvo akontacije za službena putovanja koja je obavljao u navedenom periodu”, navedeno je u tački jedan presude Općinskog suda u Bugojnu.

Sud je detaljno obrazložio sve nezakonite poslove Muhameda Gurbete, te ga proglasio krivim za krivična djela – zloupotreba položaja ili ovlašenja, pronevjera u službi i poreska utaja. Ali sve te presude nisu smetale federalnom premijeru, uglavnom orjentisanom na poslove u namjenskoj industriji, da Gurbetu imenuje za svog savjetnika.

“Uvidom u personalni dosje imenovanog konstatovano je da isti ispunjava sve opće i posebne uslove utvrđene za navedeno radno mjesto, osim položenog stručnog upravnog ispita”, napisao je u u Rješenju o imenovanju savjetnika federalni premijer Fadil Novalić.

Tim Rješenjem od 5. avgusta ove godine, osuđenik Gurbeta je i formalno postao uposlenik u Kabinetu Premijera Federacije BiH.

Komentari

Autor: Avdo Avdić/Žurnal.info

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.