BiH

Dobitnik zlatne značke

Dženad Grošo imenovan za direktora Sudske policije u FBiH

02/11/2020

Tokom svoje profesionalne karijere je za rad i rezultate rada ocjenjivan najvišim ocjenama

V. d. predsjednica Vrhovnog suda Federacije BiH, u skladu sa ovlaštenjima proisteklim iz Ustava FBiH i Zakona o sudskoj policiji u FBiH donijela je odluku kojom je Dženad Grošo imenovan za direktora Sudske policije u FBiH u prvom mandatnom periodu.

Imenovanje je izvršeno kao rezultat implementacije novog Zakona o sudskoj policiji u FBiH, čija primjena je počela 31.10.2020. godine, a kojim je propisano da Sudskom policijom u FBiH rukovodi direktor Sudske policije.

Dženad Grošo je rođen 1979. godine u Kiseljaku. Završio je Srednju policijsku školu u Sarajevu gdje je stekao zvanje – Policajac tehničar za poslove bezbjednosti, dok je kasnija zvanja – pravnik, diplomirani pravnik i magistar prava stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno pohađa doktorski studij, a, također, ima položen pravosudni ispit.

U Sudskoj policiji FBiH je zaposlen od njenog osnivanja, a tokom radne karijere je obavljao dužnosti – sudski policajac u Odjeljenju sudske policija sudova Kantona Sarajevo, zamjenik zapovjednika u Odjeljenju sudske policija sudova KS, komandir Odjeljenja sudske policije u Vrhovnom sudu FBiH, zapovjednik Odjeljenja sudske policije sudova FBiH i Interventno-operativne jedinice Sudske policije FBiH, pomoćnik glavnog zapovjednika Sudske policije FBiH za operacije i sigurnost, zamjenik glavnog zapovjednika Sudske policije FBiH, te u zadnjem periodu dužnost glavni zapovjednik Sudske policije FBiH.

Tokom svoje profesionalne karijere je za rad i rezultate rada ocjenjivan najvišim ocjenama, te je 2019. godine odlukom predsjednika Vrhovnog suda FBiH nagrađen najvišim priznanjem u Sudskoj policiji FBiH – Zlatnom značkom Sudske policije.

Dugogodišnji je član Radne grupe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za sigurnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini, u periodu od 2014-2018. godine bio je na Listi stalnih edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH za krivično pravnu oblast.

Također, bio je i član u više stručnih radnih tijela, te je autor ili koautor više objavljenih stručnih radova vezanih za sigurnost i zaštitu pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini, zaštitu svjedoka i pravne i provedbene aspekte postupanja Sudske policije FBiH u izvršenju odluka o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, kao i ulogu Sudske policije u sistemu krivičnog pravosuđa.

Pohađao je više osnovnih i naprednih obuka iz oblasti rada policije i rukovođenja u policiji, te je kao trener-edukator ili učesnik bio na više stručnih izlaganja, okruglih stolova, seminara i radionica za pravosuđe i policiju organizovanih u zemlji i inostranstvu, saopćeno je iz Sudske policije FBiH.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.