BiH

Saznaje Fokus.ba

Evropska unija odobrila BiH otvaranje pregovora za sporazum sa EUROJUST-om

18/03/2021

Godinama smo jedna od rijetkih država u regionu koja nema saradnju sa evropskom agencijom radi suzbijanja teških oblika kriminala

Vijeće Evropske unije objavilo je jučer odluku po kojoj se za niz zemalja, među kojima je i BiH, odobrava otvaranje pregovora za sklapanje sporazuma sa EUROJUST-om, tijelom EU osnovanom radi poticanja i unaprjeđivanja koordinacije istraga i kaznenih progona među pravosudnim tijelima država članica EU nadležnima za teške oblike prekograničnog ili organiziranog kriminala, saznaje Fokus.ba.

Piše: A. DUČIĆ

Ova odluka uslijedila je nakon preporuke Evropske komisije iz novembra prošle godine.

Bosna i Hercegovina jedna je od rijetkih zemalja u regionu koja nema sporazum o saradnji sa Eurojustom. Imenovala je četiri kontakt osobe za Eurojust. Stupanjem na snagu nove uredbe o Eurojustu u decembru 2019., naša država je trebala da ponovo pokrene pregovore s Evropskom komisijom za postizanje sporazuma o operativnoj saradnji sa Eurojustom.
Kao preduvjete za tako nešto BiH je dobila da usvoji novi zakon o zaštiti ličnih podataka u skladu sa acquisom i ojača operativne kapacitete Agencije za zaštitu ličnih podataka. Osim toga, Tužilaštvo BiH trebalo je da usvoji podzakonske akte kako bi se preciznije definiralo kako stranke u predmetu mogu pristupiti svojim ličnim podacima preko internet stranice Tužilaštva.

Bosna i Hercegovina potpisala je 2018. godine Zajednički akcijski plan EU-a i zapadnog Balkana za borbu protiv terorizma, kojim se utvrđuju konkretni koraci za pojačanu saradnju u borbi protiv terorizma i sprečavanju radikalizacije u sljedeće dvije godine.

U tom kontekstu između EU i Bosne i Hercegovine redovno se odvija politički dijalog o borbi protiv terorizma. Usmjeren je na provedbu strateškog okvira i unutarnju koordinaciju, posebno na prevenciju nasilnog ekstremizma, odgovarajuće kažnjavanje stranih terorističkih boraca i njihovu kasniju socijalnu reintegraciju, trgovinu oružjem, nadzor državnih granica, financiranje terorizma te regionalnu i međunarodnu suradnju na punoj provedbi sporazuma s Europolom, kao i sklapanje sporazuma s Eurojustom.

Bosna i Hercegovina prvi je put uspostavila kontaktne tačke za Eurojust 2014. kako bi pokrenula pregovore o zaključivanju sporazuma o saradnji. Kasnije je osnovana i stručna skupina za pripremu aktivnosti za pretpregovaračku fazu pregovora o sporazumu o suradnji.

Nadležna tijela Bosne i Hercegovine poslala su Eurojustu dopis u kojem su izrazila namjeru da pokrenu postupak za formalizaciju saradnje u vidu radnog dogovora.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.