BiH

Zabranjen uvoz 2.136 artikala

Federalni sanitarni inspektori otkrili otrovne materije u dječijim lutkama

29/11/2018

Dječije igračke u pogledu sadržaja ftalata moraju biti u skladu sa zahtjevima Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate

U toku oktobra i novembra ove godine, federalni sanitarni inspektor je na MC (mjesto carinjenja) Tuzla, vršeći kontrolu pošiljki dječijih igračaka – lutki porijeklom iz Kine, naložio kontrolu uzorka dječijih lutki „Sweet Fashion Classic“, „Diversity Fashion“, „Beauty Elegant“ i „Sweet Girl“.

S obzirom na to da su hemijskom analizom uzoraka utvrđene znatno povećane količine ftalata, što ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate i Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, uvoz sve četiri kontrolisane pošiljke od ukupno 2.136 artikala dječijih lutki je zabranjen.

Dječije igračke u pogledu sadržaja ftalata moraju biti u skladu sa zahtjevima Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate.

Ftalati (diesteri ftalatne kiseline) su tvari koje se mogu naći u mekom PVC-u, vrsti plastike koja se koristi u proizvodnji igračaka. Zbog svojih fizičkokemijskih svojstava ftalati su vrlo mobilni i lako migriraju iz plastičnih proizvoda. Različiti ftalati imaju različite namjene, hemijske strukture i toksičnost profila. Prema propisima o hemikalijama (Uredba REACH u EU) DEHP, DBP i BBP1 su klasificirani kao reproduktivno toksični.

Prema Odluci o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate, zabranjena je upotreba ftalata DEHP, DBP, BBP u svim igračkama i proizvodima za djecu, dok su ftalati DINP, DIDP i DNOP2 zabranjeni u igračkama i proizvodima za djecu koje djeca mogu staviti u usta u koncentracijama većim od 0,1 posto mase plastificiranog materijala. Sadržaj ftalata u igračkama i proizvodima za djecu se utvrđuje laboratorijskim ispitivanjem, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.