BiH

UG "Za Doljanku"

FMOIT pokušava legalizirati nelegalan rad mHe “Zlate”

04/11/2021

Trenutno, mHe Zlate na rijeci Doljanki radi i proizvodi električnu energiju sasvim regularno iako investitor nema potpunu dokumentaciju, stoji u priopćenju

Udruženje građana “Za Doljanku” Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (FMOIT) uputilo je 6. oktobra dopis za dostavljanje informacije u vezi s minihidroelektranom (mHe) “Zlate” na rijeci Doljanki u Jablanici, u kojem je od Ministarstva traženo da ih se izvijesti o fazi postupka i drugim informacijama relevantnim za postupak, koji nakon presude Kantonalnog suda u Sarajevu, kojim je poništena okolišna dozvola za mHe “Zlate”, vodi ovo Ministarstvo za predmetno postrojenje.

U odgovoru FMOIT-a koji je dostavljen Udruženju navodi se kako su se stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti okoliša FBiH i izgradnjom predmetnog postrojenja, promijenili suštinski uvjeti na započeti postupak, te da prema navedenom zakonu predmetno postrojenje nije obavezno pribaviti okolišnu dozvolu u nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma, priopćeno je iz UG “Za Doljanku”.

Iz FMOIT-a je poručeno i da su upoznati s presudom Kantonalnog suda u Sarajevu, te da su zatražili pravno mišljenje i stav Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU i Ministarstva pravde BiH oko primjene Zakona o zaštiti okoliša u ovoj pravnoj stvari radi daljnjeg postupanja.

“Međutim, upravo isti taj zakon kaže da će postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona biti okončani u skladu s odredbama propisa koji je bio na snazi prije stupanja na snagu navedenog zakona. Nadalje, u članu 11. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš propisano je da će se postupci započeti u Federalnom ministarstvu prije stupanja na snagu Zakona dovršiti u skladu s Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu, a upravo prema tom pravilniku je obavezna okolišna dozvola za ovu mHe”, navodi se u priopćenju.

“Očigledno je da predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma ne poznaju ni sami dovoljno zakone na koje se pozivaju i da se kontinuirano dokazuje naša tvrdnja da se zakon krši, presude ne poštuju i da se pogoduje investitoru. Postavlja se pitanje kada je dosta”, ističu iz udruženja “Za Doljanku”.

Dodaju, također, kako se u odgovoru na zahtjev Udruženja za inspekcijski nadzor, Federalni urbanističko-ekološki inspektor zaključkom oglasio nenadležnim u ovoj pravnoj stvari, zbog čega se građani u dostavljenoj žalbi, pored ostalog, opravdano pitaju kako je moguće da mHe “Zlate” i nakon tri mjeseca od sudskog poništenja okolišne dozvole radi bez zakonom propisane dozvole, a Federalna inspekcija se pravda “nenadležnošću”.

Podsjećaju kako ni FERK nije oduzeo dozvolu za rad firmi Eko-Vat d.o.o. iz Jabalnice, iako je Kantonalni sud u Sarajevu poništio okolišnu dozvolu koja je uz vodnu suglasnost bila osnova FERK-u za izdavanje dozvole, zbog čega su iz udruženja “Za Doljanku” predali nadležnom sudu novu tužbu za pokretanje upravnog spora protiv FERK-a.

Trenutno, mHe Zlate na rijeci Doljanki radi i proizvodi električnu energiju sasvim regularno iako investitor nema potpunu dokumentaciju, stoji u priopćenju.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.