BiH

naša stranka

Grad Sarajevo i Kanton zajedno kreću u obnovu Opservatorija na Trebeviću

08/12/2021

Savremene tehnologije koje se namjeravaju koristit će omogućavati da sadržajima Astro parka Trebević pristupaju djeca, mladi te građani iz cijele BiH

Adi Škaljić, vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Grada Sarajeva. gradonačelnici Sarajeva Benjamini Karić uputio je Prijedlog sporazuma o saradnji između Kantona Sarajevo i Grada na projektu obnove i restauracije Opservatorija na Trebeviću.

Kantonalni zastupnici Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Vildana Bešlija i Vibor Handžić su isti prijedlog uputili premijeru Edinu Forti.

Ovim Sporazumom se kruniše već pet godina aktivnog podržavanja ovog projekta od strane vijećnika i zastupnika Naše stranke u Općini Stari Grad, Gradu Sarajevo i Kantonu, zajedno s aktivistom Dinom Đipom, te u saradnji s Astronomskim društvom Orion iz Sarajeva.

Sporazumom se predviđa da će Vlada KS i Grad Sarajevo obezbijediti dio potrebnih sredstava za finansiranje obnove i restauracije, ali da će i zajednički tražiti sredstva od viših nivoa vlasti, kao i domaćih i međunarodnih donatora. Vrlo je važno naglasiti da će se Vlada Kantona Sarajevo obavezati da obezbiiedi potrebnu finansijsku i svaku drugu podršku sa ciljem unapređenja naučno-istraživačko rada, s naglaskom da se na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu otvori Katedra za astronomiju i astrofiziku uz upošljavanje dvoje uposlenika adekvatnog akademskog zvanja za te predmete. Na taj način bi se osiguralo da PMF, odnosno Univerzitet u Sarajevu razviju potrebne kadrove koji će za potrebe profesionalnog naučno-istraživačkog rada koristiti opremu na budućoj Opservatoriji na Trebeviću.

U tom smislu, projektni tim Grada Sarajeva već sada počinje ostvarivati kontakte širom svijeta s našim eminentnim astronomima u nadi da će jedan od njih prihvatiti da se vrati u BiH i zasnuje Katedru za astronomiju i astrofiziku na PMF Univerziteta u Sarajevu. Osim toga, već sada najmanje dvoje studenata porijeklom iz Sarajeva studiraju astronomiju u Sloveniji, što nam također daje nadu da ćemo uspjeti u namjeri da oko projekta obnove Opservatorija na Trebeviću okupimo značajan naučno-istraživački kadar iz te oblasti.

Na ovaj način će se ostvariti vizija obnove Opservatorija kroz koncept Astro parka Trebević, koji će biti centar ne samo profesionalne naučno-istraživačke djelatnosti, nego i mjesto za mnoge edukativno-informativne sadržaje namijenjene građanima Sarajeva i šire, prije svega djeci i mladima, mirna oaza u prirodi, mjesto susreta, razgovora, ali i učenja. Vrlo važan aspekt je i da Astro park Trebević obogati turističku ponudu Trebevića na vrlo inovativan i zanimljiv način za veliki broj turista koji dolaze na Trebević.

Savremene tehnologije koje se namjeravaju koristit će omogućavati da sadržajima Astro parka Trebević pristupaju djeca, mladi te građani iz cijele BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.