BiH

Dezavuiše li ministar EU i SAD?

Grubeši stigla oštra poruka od Nelsona, Sattlera i Kavalec: Bit ćete odgovorni!

16/11/2021
Foto: Pixsell

Ministar pravde Vijeću ministara ponovo uputio nacrt zakona o sukobu interesa koji je i prije godinu bio problematičan za EU. Nije ispoštovao nijednu preporuku

Nepunu godinu nakon što je iz Ministarstva pravde BiH, kojim rukovodi ministar Josip Grubeša (HDZBiH), pripremljen Nacrt zakona o sukobu interesa BiH koji je bio tako sačinjen da ne zadovoljava ni minimum uvjeta EU, a o čemu je prvi pisao Fokus.ba, ponavlja se ista priča.

Piše: A. DUČIĆ

Fokus.ba došao je u posjed oštro intoniranog pisma ambasadora SAD, EU i OSCE-a u našoj državi, Erica Nelsona, Johanna Sattlera i Kathleen Kavalec, upućenog 10. novembra ministru Grubešu u kojem navode kako su saznali da je on (kao i prije godinu) Vijeću ministara BiH uputio nacrt zakona koji uopće nije usaglašen sa evropskim i međunarodnim standardima, te tako ne sadrži potrebne mehanizme preveniranja korupcije.

Kako su navela ova tri ambasadora, usvajanje novog Zakona o sukobu interesa jedan je od 14 prioriteta iz Mišljenja EU čije ispunjavanje donosi kandidatski status BiH, a uz to predstavlja i ključnu mjeru za BiH u borbi protiv korupcije.

– Mi smo bili izričiti kada smo rekli da takvo zakonodavstvo mora biti komplementarno sa evropskim i međunarodnim standardima. Nacrt koje je podnijelo vaše ministarstvo nije u skladu sa ovim standardima – pocrtali su Nelson, Sattler i Kavalec u pismu.

Grubešu podsjećaju da je 27. aprila tražio mišljenje Venecijanske komisije na nacrt zakona pocrtavajući tako volju da se u nacrt uvrste i preporuke Venecijanske komisije, a koje su mu dostavljene 5. jula.

– Nažalost nacrt koji je dostavljen Vijeću ministara BiH ne uzima u obzir nijednu od preporuka. EU posebno naglašava da svaki nacrt zakona koji se odnosi na pravnu stečevinu EU zahtijeva konsultacije prije nego što se podnese Vijeću ministara BiH. Pocrtavamo još jednom da će se svako odgađanje dostavljanja nacrta koji se usklađuje sa evropskim i međunarodnim standardima smatrati opstrukcijom evropskih procesa i vaše Ministarstvo će biti odgovorno za takav jedan neuspjeh – naglašeno je u pismu.

Podsjetimo u mišljenju Venecijanske komisije izrazili su, između ostaog, ozbiljne rezerve odredaba nacrta zakona u pogledu primjenjivosti sankcija i mehanizma sankcionisanja za državne poslanike. Naveli su i da Zakon o sukobu interesa mora jasno predvidjeti dužnost javnih službenika da prijave sukob svom nadređenom i / ili nadzornom tijelu, da definiraju oblik takvih izjava i preciziraju ko i kako nalaže izuzeće, u slučaju sukoba kamata.

Treba naglasiti da je Ministarstvo pravde ranije odbilo dvije trećine prijedloga koje je Transparency International u BiH putem e-konsultacija dostavio na nacrt Zakona o sukobu interesa o čemu smo također pisali. Odbijeni su svi ključni prijedlozi koji bi doveli do unapređenja ove oblasti što od BiH traži Evropska unija. Iz TI BiH su poručili da “Ministarstvo očigledno ne odustaje od namjere da unazadi postojeći zakon i uspostavi još niže standarde od onih koje sada imamo“.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.