BiH

Apelaciono vijeće

Ibro Merkez oslobođen optužbi za zločine počinjene u Goraždu

24/07/2020

Prema drugostepenoj presudi, Tužilaštvo BiH nije dokazalo da je Merkez i prije ranjavanja svojim postupcima uticao na privođenje i zatvaranje civila srpske nacionalnosti u Goraždu

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine oslobodio je Ibru Merkeza optužbi za nezakonito zatvaranje i nečovječno postupanje prema srpskim civilima u Goraždu 1992. godine, piše BIRN BiH.

Sudija Mirko Božović je kazao da je Apelaciono vijeće Suda BiH, nakon održanog drugostepenog postupka i ocjene dokaza koji su provedeni, utvrdilo da Tužilaštvo BiH nije van svake razumne sumnje dokazalo da je optuženi Merkez počinio djela za koja se tereti.

Kako je rekao, za Vijeće nije sporno da je Merkez do 4. augusta 1992. godine bio načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Goražde, kad je ranjen i zbog liječenja nije obavljao tu funkciju. Prema drugostepenoj presudi, Tužilaštvo BiH nije dokazalo da je Merkez i prije ranjavanja svojim postupcima uticao na privođenje i zatvaranje civila srpske nacionalnosti u Goraždu.

Suđenje je obnovljeno nakon što je ukinuta presuda u osuđujućem dijelu prema kojem je Merkez proglašen krivim i osuđen na dvije godine zatvora, da je, kao načelnik SJB, nezakonito zatvarao i nečovječno postupao prema srpskim civilima u periodu od sredine jula do 4. augusta 1992. godine.

Prvostepenom presudom Suda BiH Merkez je oslobođen dijela optužbi za period nakon 4. augusta 1992., uz obrazloženje da je tada ranjen i da je kasnije bio na liječenju.

S njim su bili optuženi Predrag Bogunić i Ešef Hurić, koji su prvostepenom presudom oslobođeni optužbi za nezakonito zatvaranje 31 civila srpske nacionalnosti iz sela Bučje u prostorije SJB-a, gdje su držani u nehumanim uslovima, u prenatrpanoj prostoriji, uskraćeni za toalet i higijenu, te izgladnjivani, i gdje je jedno lice preminulo, a jedno pokušalo da izvrši samoubistvo. Oslobođeni su i optužbi za daljnje držanje stanovništva u stanovima nakon 4. augusta, kao i za oduzimanje prava na pravično suđenje. Apelaciono vijeće je odbilo žalbu Tužilaštva BiH u odnosu na ovaj dio presude.

“Svjedoci nisu dovodili u vezu Merkeza sa njihovim sprovođenjem. Nisu provedeni dokazi o efektivnoj kontroli optuženog nad policijacima koji su sprovodili civile. Apelaciono vijeće je s pažnjom cijenilo svjedočenja policajaca koji su lično sprovodili civile. Iako su učestvovali, nisu naveli da su to radili pod kontrolom Merkeza”, naveo je sudija Božović.

Također, prema drugostepenoj presudi, nisu provedeni dokazi da je Merkez doprinio nehumanim postupcima prema civilima koji su bili zatvoreni u četiri stana u Goraždu.

Kako se navodi, za Vijeće nije sporno da su uslovi boravka u stanovima za 80 civila srpske nacionalnosti bili nehumani, ali kako je rekao Božović, to nije dovoljno da se zaključi da je Merkez bio odgovoran za to.

“Kako nisu provedeni dokazi koji bi van svake razumne sumnje dokazali da je optuženi odgovoran za djela za koja se tereti, Vijeće je donijelo oslobađajuću presudu”, zaključio je sudija Božović.

Na izricanju drugostepene presude nije prisustvovala postupajuća tužiteljica u ovom predmetu Marijana Čobović.

Merkez se ovom presudom oslobađa naknade troškova sudskog postupka, a oštećeni se sa imovinsko – pravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.

Komentari

Autor: BIRN BiH

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.