BiH

Isović: Rad Porezne uprave Federacije BiH treba biti transparentniji

10/01/2016

Vršilac dužnosti direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović izjavio je za Fenu da toj instituciji u narednom periodu predstoji puno posla, a aktivnosti će biti usmjerene na stvaranje boljih uslova za učinkovitiji rad zaposlenika Uprave, te na povećanje aktivnosti Uprave na realizaciji njenih nadležnosti po važećim zakonima.

– Cilj nam je da sve aktivnosti imaju za rezultat ostvarenje osnovnog cilja, a to je povećanje finansijsko-fiskalne discipline, blagovremeno i tačno utvrđivanje i naplata poreznih obaveza, a time i afirmacija Uprave i njenih zaposlenika – kazao je Isović.

Naglasio je da će koncept inspekcijskog nadzora koji je provođen u posljednja dva mjesaca biti nastavljen i intenziviran u narednom periodu, a segment naplate, prije svega prisilne, mora značajno biti poboljšan.

Također, naveo je da će Uprava raditi na uspostavljanju jedinstvenog i jednoobraznog sistema izvještavanja i analize rada njenih organizacionih jedinica, unapređenju informatičkih rješenja za sveobuhvatniju uredsku kontrolu i za brzu uslugu poreznim obveznicima.

Isović ističe da je od stupanja na dužnost polovinom oktobra 2015. pokrenuo niz aktivnosti radi utvrđivanja stvarnog stanja na osnovu kojeg bi preduzeo mjere za poboljšanje stanja u toj instituciji.

Podvlači da mu je cilj bio afirmirati i uvesti više timskog rada na svim nivoima Uprave bez kojeg ona ne može biti učinkovita, te su pokrenute aktivnosti na većoj koordinaciji Centralnog i kantonalnih ureda na razmjeni informacija, te na izradi akata za jednoobraznu primjenu zakonskih propisa.

– Značajno smo pojačali aktivnosti na kontroli rada nacrno, neprijavljenih radnika, neevidentiranja prometa. Tako smo u osam osmišljenih i brzo provedenih akcija izvršili 1.852 inspekcijska nadzora u kojim je otkriveno 689 radnika koji su radili nacrno, 141 objekt koji je obavljao djelatnost bez odobrenja za rad, a zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 275 objekata. Izdato je 1.060 prekršajnih naloga po kojima su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu 2.621.650 KM – precizirao je Isović.

Istakao je da su uputili i nekoliko inicijativa za izmjene i dopune zakona i propisa kako bi određeni segmenti koji se tiču rada Uprave zakonski bili bolje uređeni, a koje, ako budu usvojene, trebaju dovesti do veće jednakopravnosti obveznika, smanjenja zloupotreba na tržištu, te do povećanja finansijske displicine obveznika i učinaka Uprave.

Potcrtao je da rad Porezne uprave treba biti transparentniji, odnosno da rezultati i efekti rada Uprave trebaju biti što je moguće više dostupni organima vlasti i javnosti, a u mjeri u kojoj to ne ugrožava prava poreznih obveznika u smislu odavanja poreznih tajni.

Isović je pojasnio da se povećavanjem transparentnosti povećava i odgovornost Porezne uprave, odnosno njenih zaposlenika da svoje obaveze i zadatke izvršavaju preciznije, efikasnije, racionalnije i uspješnije, te stoga smatra da zakonom treba urediti da Izvještaj o radu Uprave usvaja Parlament FBiH.

– Također, radi podizanja finansijske discipline, a i tačnog informisanja, Porezna uprava treba dostavljati informacije sredstvima informisanja i na taj način ubrzati podizanje društvene svijesti i odgovornosti poreznih obveznika, a i svih građana o važnosti izvršavanja poreznih obaveza. U tom smislu vidim i značajnu ulogu i pomoć medija koji će objektivno informisati javnost i tako doprinositi pravedenijem društvu u cjelini. Što transparentnost bude veća siguran sam da će svih oblika zloupotreba biti značajno manje – rekao je Isović.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.