BiH

zdk

Iz budžeta će izmiriti dug od 115.000 KM, upozorili ih da vode računa o trošenju novca

06/11/2020

Ministarstvo izmirilo dugovanja Centra, menadžment upozoren

Ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK Azra Šabanović saopćila je da su izmirena dugovanja što ih je JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK imao prema dobavljačima te upozorila menadžment da ne smiju ponovo dovesti tu ustanovu u takvu finansijsku situaciju.

– Odobravanjem interventnih sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK, na molbu Ustanove, u iznosu od 114.826,14 KM izmirit će se dugovanja te ustanove prema dobavljačima, nastala u prethodnim godinama a zaključno sa 30.09. 2020. godine. Ministarstvo je stajališta da Ustanova može neometano da funkcioniše, po izmirenju nastalih dugovanja – naglasila je.

U saopćenju za javnost upozorava da direktor i menadžment treba da vode računa o svrsishodnom utrošku sredstava, bez upošljavanja kadrova za koja nisu obezbijedili finansiranje.

– Potrebno je da menadžment ustanove na čelu sa direktorom iznađe mogućnosti i preduzme aktivnosti, da se Ustanova ne bi više dovela u ovako nezavidnu finansijsku situaciju, jer Ministarstvo više neće biti u mogućnosti da rješava na ovakav način i da predlaže Vladi odobravanje interventnih sredstava.Ministarstvo ima u obavezi voditi računa o obezbjeđenju ostvarivanja prava građana iz oblasti socijalne zaštite, što iziskuje izdvajanje određenih novčanih sredstava – naglasila je.

Kako podsjeća ministrica Šabanović, Ustanova se finansira iz budžeta Kantona, grada/općina i donacija ‘i to po modelu da 2/3 sredstava finansira Zeničko-dobojski kanton, a 1/3 finansiraju općine/grad u udjelu prema procentu broja stanovnika Kantonu’.

– Za Ustanovu se doznačava 94.166 KM odnosno na godišnjem nivou u iznosu od 1.130.000 KM. Na taj način obezbijeđena su sredstva potrebna za rad Ustanove, iz Budžeta Ministarstva – naglašeno je, saopćila je Pres služba ZDK.

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK obratila se Javna ustanova ‘Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK’ s molbom za finansijsku pomoć s ciljem prevazilaženja poteškoća nastalih zbog dugovanja prema dobavljačima, na dan 30.09.2020. godini, a s ciljem neometanog funkcionisanja Ustanove.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.