Izbori 2020

centralna izborna komisija

CIK demantira navode Naroda i Pravde oko imenovanja članova biračkih odbora

30/10/2020

Izborna komisija navodi da je posebnu pažnju u svojim podzakonskim aktima posvetila rezervnom sastavu u slučaju nedovoljnog broja prijedloga za članove biračkih odbora od političkih subjekata

Procedura imenovanja članova biračkih odbora detaljno je precizirana Pravilnikom o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja, saopćila je Centralna izborna komisija BiH odbacujući navode političke stranke Narod i pravda da nisu dostavljeni kriteriji sa instrukcijama za izbor članova ovih odbora.

– Centralna izborna komisija BiH energično odbacuje neistine objavljene u saopćenju za javnost političke stranke Narod i pravda od 27.10.2020. godine, a koje je objavljeno u medijima u BiH i na web stranici narodipravda.ba, u kojem pored ostalog navode: „Iz Naroda i Pravde izražavaju zabrinutost za integritet izbornog procesa s obzirom na to da Centralna izborna komisija ni do danas nije dostavila kriterije s instrukcijama za izbor članova biračkih odbora, što može u konačnici rezultirati kompromitiranjem cjelokupnog izbornog procesa.“ Dana 05.05.2020. godine Centralna izborna komisija BiH je usvojila prečišćen tekst Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih i isti je odmah objavljen u Službenom glasniku BiH i na web stranici Centralne izborne komisije BiH. Pravilnikom je detaljno precizirana procedura imenovanja članova biračkih odbora – citat je iz saopćenja Centralne izborne komisije BiH.

Nadalje, izborna komisija navodi da je posebnu pažnju u svojim podzakonskim aktima posvetila rezervnom sastavu u slučaju nedovoljnog broja prijedloga za članove biračkih odbora od političkih subjekata (koji se dostavlja svim pilitickim subjektima), te da se u izjavama koje potpisuju kandidati za članove posebno naglašava da se obavezuju da prisustvuju radu na biračkom mjestu kako bi se spriječila pojava s prošlih izbora u BiH, kada su članovi masovno odustajali od članstva u biračkom odboru čak i na sam dan izbora.

– U skladu sa članom 10. stav (15) navednog Pravilnika, na odluku izborne komisije o imenovanju biračkog odbora može se uložiti prigovor u roku od 24 sata od prijema odluke o imenovanju. Također, ukoliko politički subjekt nije zadovoljan odlukom izborne komisije po prigovoru, ima pravo Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti žalbu na odluku izborne komisije osnovne izborne jedinice a kako je propisano odredbama člana 2.19 stav (4) Izbornog zakona BiH – navodi također u saopćenju Centralna izborna komisija BiH pozivajući političke subjekte da vode fer i poštenu izbornu kampanju a posebno da vode računa da svojim javnim istupima ne obmanjuju javnost o izbornom procesu u BiH.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.