BiH

nastavak 27. sjednice

Izmjene Zakona o visokom obrazovanju na hitnoj sjednici Skupštine KS

05/10/2020

Na dnevnom redu su i izvještaji o poslovanju za 2019. godinu "Toplane", "Parka", "Tržnica-Pijace", "Vodovoda i kanalizacije", "Sarajevogasa", "Pokopa" i Sarajevo-šuma"

Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju bit će održana danas, a nakon te sjednice bit će održan i nastavak 27. sjednice sa preostalim tačkama dnevnog reda.

Zastupnici će u okviru tog nastavka razmatrati Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2020. godinu, Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu te Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Na dnevnom redu su i izvještaji o poslovanju za 2019. godinu “Toplane”, “Parka”, “Tržnica-Pijace”, “Vodovoda i kanalizacije”, “Sarajevogasa”, “Pokopa” i Sarajevo-šuma”.

Zastupnici će razmatrati i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za potpisivanje Ugovora o isplati naknade po osnovu izgubljene dobiti sa “Duhanpromet” Sarajevo te Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji garaže u garažnom nizu od četiri bloka-Blok.

Također će biti razmatran i Izvještaj o poslovanju KJP “ZOI 84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2019. godine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.