BiH

Kada je moguće od države refundirati troškove liječenja u privatnoj klinici

18/12/2017

Parlamentarci opozicije u FBiH već mjesecima upozoravaju na iznimno loše stanje u bh. zdravstvu, primjerice na duge liste čekanja za pojedine preglede. Zbog toga građani moraju plaćati usluge privatnih klinika, iako su uredno zdravstveno osigurani, odnosno državi svakog mjeseca plaćaju to osiguranje posredstvom svog poslodavca ili na druge načine.

Iako građani često ne pokušavaju refundirati ove troškove od države, provjerili smo pod kojim okolnostima je to moguće učiniti.

Kako je za Fokus.ba istakao portparol Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Riad Kurtalić, ukoliko je osigurana osoba obavila uslugu u privatnoj zdravstvenoj ustanovi iz razloga što ustanova sa kojom Zavod ima ugovor ne raspolaže adekvatnom opremom za pružanje navedene pretrage, ili iz drugih razloga nije obavilo medicinsku pretragu, a radilo se o hitnoj porceduri, ista osoba može podnijeti zahtjev za povrat sredstava.

“Rješavajući po zahtjevima osiguranih lica u ovoj godini razmatrano je ukupno 182 zahtjeva za povrat sredstava za usluge pružene u privatnim zdravstvenim ustanovama i od tog broja, 106 zahtjeva riješeno je pozitivno, dok su 82 zahtjeva riješena negativno”, kazao je Kurtalić za Fokus.ba.

Kada je riječ o finansijskoj pomoći za liječenje obavljeno u inostranstvu ovaj zavod je utvrdio pravo osiguranih lica u iznosu koji ne može biti veći od 20% od iznosa plaćenog za liječenje, odnosno najviše 20.000 KM. U ovoj godini pozitivno su riješena 23 zahtjeva za odobravanje finansijske pomoći za liječenje obavljeno u inostranstvu, dok su 23 zahtjeva negativno riješena.

Građani mogu pod određenim okolnostima refundirati i troškove lijekova.

“Troškovi nabavke lijekova koji se nalaze u Odluci o listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a koje je osigurano lice nabavilo iz svojih sredstava, refundiraće se, ako ih u određenom vremenskom periodu kad su bili neophodni radi započinjanja ili u toku terapije, nije bilo na raspolaganju u zdravstvenoj ustanovi odnosno kliničkoj/bolničkoj apoteci, zbog zastoja u isporuci iz objektivnih razloga ili nestašice lijekova odnosno poremećaja na tržištu”, naveli su za Fokus.ba iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

I osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) RS imaju pravo da podnesu zahtjev za refundaciju troškova korištenja zdravstvene zaštite, ukoliko smatraju da su nešto platili što nisu trebali ili što finansira zdravstveno osiguranje.

Iz ovog fonda navode da osiguranici uglavnom podnose zahtjev za refundaciju ukoliko su sami kupili lijek kojeg tog trenutka nije bilo u zdravstvenoj ustanovi, a finansira ga obavezno zdravstveno osiguranje, ili im u ustanovama sa kojima FZO ima ugovor nije bilo moguće pružiti određenu zdravstvenu uslugu koja im je neophodna.

“U ovom slučju ustanova je dužna osiguraniku izdati potvrdu da nisu mogli pružiti uslugu, ili da nisu imali određeni lijek, na osnovu koje, uz ostalu dokumentaciju, osiguranik može refundirati troškove. Naši osiguranici sa uputnicom porodičnog doktora imaju mogućnost da na pregled odu ili u privatnu ili javnu zdravstvenu ustanovu (koja ima ugovor sa FZO RS). Takođe, naši osiguranici imaju pravo na slobodan izbor specijaliste, ali i pravo na slobodan izbor bolnice, odnosno mogu da biraju ustanovu za specijalistički pregled, kao i bolnicu ukoliko su upućeni na bolničko liječenje, bez obzira na mjesto prebivališta”, naveli su iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Istakli su i da je bilo primjera da su osiguranici podnosili zahtjev da im se refundiraju pojedine kreme za njegu kože, neki biljni preparati, vitamini i slično, što obavezno zdravstveno osiguranje ne finansira.

“Dešava se i da osiguranici podnose zahtjeve za refundaciju i kada osiguranik, mimo procedure, ode samostalno u neku zdravstvenu ustanovu koja sa nama nema potpisan ugovor u RS ili izvan RS, plati kompletnu uslugu i onda naknadno očekuje da mu Fond vrati novac. Važno je napomenuti da Fond refundira one zahtjeve kada je ispoštovana procedura i ako osiguranik plati nešto što finansira Fond, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje”, naveli su iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Za deset mjeseci ove godine trošak Fonda za refundacije troškova korištenja zdravstvene zaštite iznosi oko 3,1 milion KM. U istom periodu prošle godine bio je približno isti trošak u iznosu od oko 3 miliona KM.

Kada je riječ o privremenom boravku u zemljama sa kojima BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju, građani imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu o trošku Fonda, ukoliko im zatreba.

“Međutim, potrebno je da prije puta u inostranstvo osiguranici ispoštuju proceduru, tj. izvade odgovarajući ino obrazac i na osnovu tog obrasca u zdravstvenim ustanovama u inostranstvu ne bi trebalo da im naplate troškove hitne medicinske pomoći. U slučaju da im se troškovi ipak naplate, osiguranik može da podnese zahtjev za refundaciju”, istakli su iz ove institucije.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.