Pobjeda aktivista

Kantonalni sud u Sarajevu: Okolinska dozvola za kamenolom Kuti nije u skladu sa zakonom

kamenolom kuti aktivisti

Građanska inicijativa „Kuti“ se u međuvremenu obratila i gradskom Vijeću Mostara sa zahtjevom da se kamenolom Kuti izbriše iz prostornog plana. Gradsko vijeće grada Mostara se Zaključkom izjasnilo da, ukoliko Sud presudi u korist građana, odmah pokreće postupak Izmjena Prostornog plana i brisanje kamenolom Kuti iz ovog dokumenta

Danas je u mjestu Kuti kod Mostara održana press konferencija Građanske inicijative „Kuti“, povodom upoznavanja javnosti sa presudom Kantonalnog suda u Sarajevu, te obraćanja Vijećnicima gradskog vijeća Mostara, po osnovu njihovog zaključka i obećanja, a vezano za brisanje kamenoloma Kuti iz Prostornog plana. Javnosti su se obratili građani, udruženi u građansku inicijativu, koji se već više od godinu dana bore da se 137m od njihovih domova ne otvori kamenolom čiji rad ne bi bilo u skladu sa zakonom, saopćeno je iz Eko udruženja Kuti.

Njihove argumente je potvrdio i Kantonalni sud u Sarajevu. Tužba koju su članovi građanske inicijative podnijeli okončana je – poništenjem okolinske dozvole!

Kantonalni sud u Sarajevu je 26.12.2022. godine utvrdio da okolinska dozvola nije donesena na pravilan i zakonit način, a na ovu presudu Federalno ministarstvo okoliša i turizma nema pravo žalbe i ista je po donošenju postala pravomoćna, saopćeno je iz Eko udruženja Kuti.

“Naime, 20.01.2020. godine izdata je Okolinska dozvola za površinski kop Zukulja kod Mostara, za eksploataciju dolomita i krečnjaka kao i pogona za preradu kamena. Mi smo 20.01.2022. godine pokrenuli tužbu navodeći da je prekršen član 4. Zakona o zaštiti okoliša FBiH jer nama građanima koji živimo u naseljima Kuti i Livač nije omogućeno sudjelovanje u postupku ishodovanja Okolinske dozvole te nam nije dostavljen rješenje o izdavanju iste”, naveo je Aner Omanović na današnjoj press konferenciji.

U tužbi koju su građani pokrenuli su istaknute i sljedeće činjenice: Ministarstvo nije postupilo po Zakonu u postupku ocjene Studije o utjecaju na okoliš jer nije bilo poziva ka građanima na javnu raspravu, niti u Zapisniku ima informacija da je uopšte održana javna rasprava; utvrđena je činjenica da ni Studija uticaja na okoliš, ni zahtjev za izdavanje Okolinske dozvole, nisu dostavljeni na ocjenu nadležnim organima i zainteresiranim subjektima; a ni Elaborat o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš uopšte nije rađen, već se Ministarstvo vodilo elaboratima sličnih kamenoloma. Sudu je, takođe predočena i činjenica da je prostor oko kamenoloma miniran još od rata, te potpuno nesiguran za pristup.

Sud je informisan i o netačnom navodu da je blizina kuća 700m, što je navedeno pri zahtjevu za izdavanje Okolinske dozvole, kao ni to da ne postoji prilazni put do kamenoloma, već je postojeći pristupni put napravljen preko privatnih parcela da olakša kretanje ljudi koji u ovom mjestu žive. Tužena strana je pokušala osporiti navode, a u međuvremenu građani su se apelacijom obratili prema Ustavnom sudu FBiH. Apelacija je usvojena i Kantonalnom sudu je naloženo da u roku od tri mjeseca riješi postupak i donese presudu.

Još jednom podsjećamo, Građanska inicijativa „Kuti“ se u međuvremenu obratila i gradskom Vijeću Mostara sa zahtjevom da se kamenolom Kuti izbriše iz prostornog plana. Gradsko vijeće grada Mostara se Zaključkom izjasnilo da, ukoliko Sud presudi u korist građana, odmah pokreće postupak Izmjena Prostornog plana i brisanje kamenolom Kuti iz ovog dokumenta.

“Ovom prilikom pozivamo Gradsko vijeće Mostara i sve nadležne službe kao i gradonačelnika Mostara da usvojeni Zaključak odmah provedu u dijelo. Službeni Zahtjev za postupanju po usvojenom Zaključku ćemo odmah uputiti prema Gradskom vijeću i nadležnim gradskim službama. Očekujemo od predsjednika Gradskog vijeća gospodina Salema Marića i gradonačelnika Grada Mostara gospodina Marija Kordića da iskoriste svoje ovlasti i Odluku o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Mostara u slučaju kamenolom Kuti stave na dnevni red već za narednu sjednicu Gradskog vijeća. Nadamo se da nas neće iznevjeriti i razočarati, jer smo usvojeni Zaključak shvatili kao ispruženu ruku i dobru namjeru, pa se iskreno nadamo da se nismo prevarili”, naglasio je Aner Omanović na današnjem obraćanju medijima.