BiH

novalić pred zastupnicima

Kome je Vlada FBiH naumila skresati izdavanja rebalansom budžeta

23/04/2020

Na transferu za boračke kategorije umanjenje iznosi ukupno 20 miliona KM

Federalni premijer Fadil Novalić obrazložio je zastupnicima predloženi rebalans ovogodišnjeg budžet FBiH na vanrednoj online sjednici Predstavničkog doma Parlament FBiH, koja je u toku.

U odnosu na dosadašnji iznos, Federalna vlada je predložila da rebalansirani budžet iznosi ukupno 5.508.930.679 KM, što je planirano uvećanje za 554.538.278 KM ili za 11 posto.

Novalić je kazao da se Vlada kao predlagač budžeta, u pripremi rebalansa, suočila s dvostrukim pritiskom – s jedne strane, sa sačinjavanjem relevantnih i realnih projekcija očekivanog umanjenja prihoda od poreza i doprinosa kao posljedicom pandemije koronavirusa, a s druge strane, s potrebom da se planira a stabilizacijski fond koji će osigurati značajan novac za pomoć privredi i privrednim subjektima u FBiH.

Projekcije na prihodovnoj strani se baziraju na očekivanom padu potrošnje, prvenstveno privatne, usljed čega je očekivano smanjenje neto prihoda od indirektnih poreza 15 posto, zatim prihoda na dobit od 21 posto; doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje projicirani su u iznosu manjem za 15, 2 posto (za 315 miliona KM). Ovo posljednje je, po premijerovim riječima, u neto iznosu „daleko najveća deformacija“.

– Vlada će u narednom periodu vrlo pažljivo pratiti naplatu ovih kategorija prihoda, pa će u slučaju značajanog odstupanja, poduzeti zakonom predviđene korektvine mjere. Naglašavam da je ovo vrijeme dostignutog vrhunca proglašene pandemije kornavirusa. Činjenica je da je i dalje potpuno nepoznato koliko će trajati i kako će se koliko-toliko normalizirati stanje. Vrlo je teško i nezahvalno napraviti projekcije kretanja makroekonomskih indikatora, naročito projekcije naplate prihoda od indirektnih poreza i doprinosa – kazao je Novalić.

– Rashodovna strana budžeta je pretrpjela značajne izmjene zbog potrebe da se pomogne privredi, odnosno planira značajan novac u stabilizacijskom fondu – njegove su riječi.

Taksativno, na pozicijama plaća, naknada i doprinosa, iznos je umanjen, ali to ne podrazumijeva umanjenje osnovice niti smanjenje pojedinačnih ličnih dohodaka uposlenika već isključivo uštede koje su se pojavile kod većine budžetskih korisnika zbog činjenice da su prijemne procedure otkazane ili prolongirane.

– Znači, ako bismo htjeli smanjivati – a svakako je intencija – plaće, odnosno osnovice, sljedeći naš korak je usvajanje seta radno-pravnog zakonodavstva, koji se također priprema – Novalićeve su riječi.

Na izdacima za materijal i usluge, planirano je umanjenje troškova pojedinim budžetskim korisnicima od ukupno 7,8 miliona KM, što se odnosi na umanjenja za putne troškove i izdatke za energiju, komunalne usluge i gorivo, održavanje, ugovorene i druge usluge. Ovdje su od ušteda izuzeti budžetski korisnici kao što su Federalna uprava Civilne zaštite, Federalna uprava za inspekcijske poslove, Poorezna uprava, Uprava policije i slično, koji su trenutno izuzetno aktivni u borbi s pandemijom koronavirusa, više nego ikad.

Rebalansom su ukupni izdaci za materijalne troškove povećani za 3,9 miliona KM, što na prvi pogled izgleda kao nonsens, po Novalićevom obrazloženju, ali je uslovljeno povećanjem za 11 miliona KM stavke za nabavku materijala i sredstava zaštite i spašavanje, na razdjelu Federalne uprave Civilne zaštite.

– S obzirom na reducirane materijalne troškove, federalni organi uprave će morati poduzeti restriktivne mjere štednje da bismo osigurali nesmetano funkcioniranje do kraja godine – kazao je Novalić

Najznačajnija prestrukturiranja u budžetu su, po njegovim daljnjim navodima, izvršena na tekućim transferima, kako u smislu ušteda, tako i povećanja iznosa na određenim ekonomskim kodovima. Sva ministarstva su reducirala tekuće transfere, postupajući po zaključku Vlade.

Najveća umanjenja su izvršena na sljedećim transferima: za 1,8 miliona umanjeno je na transferu političkim strankama, za 495 hiljada KM za unapređenje transparentnosti u radu Vlade, za uvezivanje staža za 7 miliona, za 2,3 miliona za trajni revolving fond; na transferu za boračke kategorije umanjenje iznosi ukupno 20 miliona KM, ali nisu smanjena individualna prava boraca, transferi na razdjelu Ministarstvo obrta za 5,39 miliona, a za primjenu Zakona o podršci porodicama s djecom za 19,5 miliona, za kulturu i sport je umanjenje 3,4 miliona, za raseljene i izbjeglice 5 miliona KM, transfer na razdjelu Ministarstva obrazovanja je umanjen za 3 miliona, a za Ministarstvo okoliša za 3,5 miliona, te za Ministarstva saobraćaja za 15,2 miliona.

Sumnjivi poslovi pod plaštom korone

Korona i prijatelji! Kupuje se na neviđeno, tražiš jedno, prijatelj ti "utrpa" nešto sasvim drugo. Od stolara kupuju testove… A, sve za vaše pare! #ShortVideoStory

Gepostet von Fokus.ba am Mittwoch, 22. April 2020

Ova umanjenja neće uticati na dostignuti stepen individualnih prava niti na redovnost isplata, kazao je također premijer.

Kao najznačajniju karakteristiku budetskog rebalansa je naveo planiranih 500 miliona KM u fondu za stabilizaciju privrede, koji će poslužiti za primjenu zakona o ublažavanju negativnih ekonomnskiih posljedica u uvjetima pandemije, što je dio paketa mjera Vlade FBiH za pomoć privredi i privrednim subjektima.

Osim toga, Novalić je naveo planiranih 20 miliona za uspostavu garantnog fonda pri Razvojnoj banci FBiH, što bi s preostalih 80 miliona koji su već tamo alocirani, predstavljalo potencijal od 100 miliona KM, koji bi, u razgovoru s bankama, bio multiplicirani kapacitet garancija u iznosu od 500 miliona KM.

Dodatnih 21 milion KM planiran je rebalansom budžeta za zdravstvo, tri miliona za karantene i 18 za sanaciju posljedica pandemije koronavirusa.

Planirano je i 200 miliona kao pomoć nižim nivoima vlasti, kantonima, kazao je također federalni premijer obrazlažući rebalans ovogodišnjeg federalnog budžeta.

U toku je zastupnička rasprava o rebalansu, a najavljeno je i dosta amandmana.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.