BiH

sarajevo

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH: Prihvaćen izvještaj CBBiH

08/06/2020

Komisija je usvojila Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2019. godinu

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podržala je danas principe Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Kako je ranije navedeno iz Vijeća ministara BiH, predloženim zakonom se provode dvije odluke Ustavnog suda BiH.

Dopunama Zakona sudijama, tužiocima i određenim kategorijama stručnog osoblja u pravosudnim institucijama na nivou BiH uvode se naknade na ime toplog obroka, prijevoza s posla i na posao, smještaja i odvojenog života u skladu s odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH i pratećim podzakonskim aktima.

U obrazloženju predloženog zakona navedeno je da je iz budžeta institucija BiH isplaćeno više od tri miliona KM na ime ovih naknada zbog dobijenih presuda za ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenih u pravosuđu u skladu s odlukama Ustavnog suda BiH.

Komisija nije podržala principe Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH koji je predložilo Vijeće ministara BiH, a dala je podršku principima Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, čiji je predlagač poslanica Aida Baručija.

Baručija je u svom zakonskom prijedlogu predvidjela da se pet posto ukupnog iznosa prikupljenog po osnovu akcize na duhanske prerađevine, precizirane u ovom zakonu, usmjeri namjenski prema Fondu solidarnosti Federacije BiH, Fondu solidarnosti Republike Srpske, te ekvivalentno nadležnoj instituciji u Brčko Distriktu s izričito ekvivalentnom namjenom onoj koju ima Fond solidarnosti FBiH i RS, prema metodologiji raspodjele na osnovu krajnje potrošnje.

Članovi Komisije prihvatili su Godišnje izvještaje Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Zamjenik predsjedavajućeg Komisije Dženan Đonlagić je prilikom rasprave o ovom materijalu, kazao da je Centralna banka BiH jedna od najuspješnijih bh. institucija i jedna od „pozitivnijih priča u postdejtonskoj ekonomiji BiH, odnosno u postdejtonskom strukturiranju ili uspostavljanju državnih institucija koje su vezane za ukupni ekonomski sistem BiH, odnosno u ovom slučaju monetarni sistem BiH“.

Komisija je usvojila Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2019. godinu.

Prihvaćen je i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Upravljanje troškovima prijevoza u institucijama BiH“, čiji je sačinilac Ured za reviziju institucija BiH. Uz ovaj Izvještaj Komisija je usvojila i Domu uputila zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od tri mjeseca izvijesti Predstavnički dom o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Upravljanje troškovima prijevoza u institucijama BiH“.

Komisija je primila k znanju Finansijski izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH za prva tri mjeseca ove godine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.