Zabrinjavajuće stanje

Komisija za sigurnost: Ne smijemo biti ravnodušni prema bahatosti pojedinaca

Foto: Fena

“-Obzirom da činjenice ukazuju na zabrinjavajuće stanje, svoj dio odgovornosti imaju i pravosudne institucije kako bismo utjecali da odgovorni za kršenje zakona budu i adekvatno sankcionisani”, naveo je Okerić

Komisija za sigurnost kao stalno radno tijelo Skupštine Kantona Sarajevo je, nakon analize, zaključila da je neophodno hitno pristupiti izmjenama i dopunama zakonskih propisa koji su u direktnoj vezi i lancu svih nivoa saobraćajne sigurnosti na nivou Fderacije i države Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Skupštine KS i predsjednik Komisije za sigurnost Elvedin Okerić je zastupnike informisao o zaključcima Komisije koji su sastavni dio današnje hitne sjednice, kojima se inicira hitna izmjena zakonskih propisa i potrebno je da svi odgovorni subjekti, svaki organ shodno svojim nadležnostima, kontinuirano puduzimaju preventivno-represivne mjere.

Naime, Komisija za sigurnost kao stalno radno tijelo Skupštine KS je 8. juna razmatrala predložene mjere Vlade KS i aktivnosti koje provode nadležne institucije u KS vezano za sigurnost saobraćaja na području KS, te donijela zaključke.

Preventivno-represivne mjere

-Komisija za sigurnost nakon sagledavanja svih uočenih problema daje inicijativu da se hitno pristupi izmjenama i dopunama sljedećih zakonskih propisa i to: Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, Zakona o prekršajima Federacije BiH, Krivičnog zakona FBiH, te poreznih propisa koji će omogućiti primjenu instituta prinudne naplate neplaćenih novčanih kazni – naveo je Okerić.

Da bi se postiglo željeno stanje sigurnosti u saobraćaju, kako je navedeno u zaključku Komisije, potrebno je da svi odgovorni subjekti – institucije MUP-a, obrazovanja, saobraćaja, komunalna i javna preduzeća kojima je povjereno upravljanje cestovnom mrežom – kontinuirano poduzimaju preventivno-represivne mjere (svaki organ shodno svojim nadležnostima) u cilju unapređenja stanja sigurnosti u saobraćaju te da kontinuirano vrše sveobuhvatnu analizu stanja i na osnovu rezultata poduzimaju odgovarajuće mjere i daju prijedloge za unapređenje stanja.

-Obzirom da činjenice ukazuju na zabrinjavajuće stanje, svoj dio odgovornosti imaju i pravosudne institucije kako bismo utjecali da odgovorni za kršenje zakona budu i adekvatno sankcionisani – naveo je Okerić.

Unapređenje opće sigurnosti građana

Amoralnost i odsustvo osjećaja odgovornosti, dodao je, socijalna neosjetljivost i bahatost pojedinaca u saobraćaju ukazuje na potrebu promptnog djelovanja u cilju podizanja sigurnosti građana na viši nivo.

-Ne smijemo i ne možemo biti ravnodušni prema bahatosti pojedinaca i sramnog ponašanja jer takvo ponašanje oduzima ljudske živote – navodi se u zaključcima.

Zaštita i sigurnost građana u saobraćajnom procesu, zaključak je Komisije, treba da se ostvari svim metodama, mjerama i sredstvima koja su usmjerena na stvaranje zaštitnih i sigurnosnih uslova u saobraćaju, a polazeći od pedagoških, socijalnih, obrazovnih i pravnih i drugih mjera, koje utječu na stvaranje spomenutih uslova i povećanja sigurnosti u saobraćaju, uključujući i potrebne izmjene zakonskih propisa.

Svi organi i nadležne institucije, kako je navedeno, treba da odmah pristupe kontinuiranom poduzimanju mjera i aktivnost iz svoje nadležnosti, te da na osnovu vlastitih analiza i stanja koje prikažu, planiraju i poduzimaju odgovarajuće mjere i postupke, kao i da odmah pristupe formulisanju prijedloga za unaprjeđenje nesvrsishodnih propisa – koji koče zaštitu građana, u cilju unapređenja stanja.

Stoga, nakon sveobuhvatne analize provedenih aktivnosti Komisija za sigunost SKS izražava podršku radu MUP-a KS i Uprave policije KS u poduzimanju preventivnih mjera i provođenju zakonskih propisa u cilju unapređenja opće sigurnosti građana i potpunom funkcionisanju propisa.

U nastavku hitne sjednice, zastupnici još razmatraju zaključke, ali i uvodne informacije premijera i ministara Vlade KS.