BiH

gradsko vijeće

Konstituiran Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2022.

18/11/2021

Odbor je usvojio Poslovnik o radu sa postupkom razmatranja prijava, dinamiku rada i druge radne dokumente

Na prvoj sjednici koju je sazvao i otvorio predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović, danas je konstituiran Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2022. godini.

Predsjedavajući Ademović se obratio članovima Odbora i ukazao na značaj Nagrade.

– Radi se o najvišem priznanju Grada Sarajeva i mi gradski vijećnici ovoj nagradi, pa tako i Odboru i ukupnom procesu odlučivanja o dodjeli nagrade, dajemo poseban značaj – istakao je između ostalog Ademović.

Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2022. godini čine istaknuti javni djelatnici: prof. dr. Ante Domazet, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, dr. sci. Mirsada Murtić, Ahmed Imamović, Igor Baroš, Muhamed Gafić te članovi Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća: Marijela Hašimbegović, Adi Škaljić, Almedin Miladin, Drago Jurić, Elvedin Korora, Nihad Uk koji je izabran za predsjedavajućeg Odbora i Vedad Deljković koji je izabran za zamjenika predsjedavajućeg Odbora.

Odbor je usvojio Poslovnik o radu sa postupkom razmatranja prijava, dinamiku rada i druge radne dokumente.

Također, Odbor je utvrdio tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2022. godini koji će, početkom decembra, biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, sapćeno je iz Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.