osce

Neophodna saradnja institucija u borbi protiv korupcije

211118_IMG_0057

Kao jedan od važnih faktora uspjeha je, prema riječima predstavnice OSCE-a Dragice Karadžin, razvijanje mehanizama koordinacije između Tima za prevenciju korupcije i predstavnika institucija, kao i uključivanje cijelog društva

Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić govorio je danas na interresornom sastanku u organizaciji Misije OSCE-a u BiH o značaju zajedničkog angažmana svih institucija i pojedinaca u provedbi Strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024. godina.

Naglasio je da je održavanje takvih sastanaka na kojima će biti uspostavljena komunikacija u kojem se pravcu kreću aktivnosti u borbi protiv korupcije, izuzetno važno i pretpostavlja sistemsku reakciju da svi moraju biti uključeni u taj proces.

Naglašavajući da je “iz perspektive OSCE-a suzbijanje korupcije prioritet”, šef Terenskog ureda u Tuzli Damir Gnjidić je kazao da su pratili proces kreiranja Strategije i da ona nema snagu i težinu ukoliko se ne kompletira, a to će biti onda kada se usvoji Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika.

O procesu izrade Strategije te o identificiranim rizicima govorio je predsjednik Tima za prevenciju korupcije Miralem Halilović koji je rezimirajući podatke dobijene od više od 200 institucija i iz anketa provedenih među građanima, naglasio da nema jednostavnih i brzih rješenja u borbi protiv korupcije te da se svaka institucija uz podršku politike mora uključiti u proces.

Kao jedan od važnih faktora uspjeha je, prema riječima predstavnice OSCE-a Dragice Karadžin, razvijanje mehanizama koordinacije između Tima za prevenciju korupcije i predstavnika institucija, kao i uključivanje cijelog društva.

Na današnjem sastanku predstavnici Ministarstva zdravstva i Ministarstva finansija prezentirali su akcione planove za provođenje strategije borbe protiv korupcije koji bi trebali olakšati izrade planova ostalih organa uprave koji imaju obavezu kreirati ovaj dokument, saopćeno je iz Vlade TK.