BiH

Državni ministar

Košarac: Dogovoren način finansiranja Ekspertskog i Pravnog tima za Trgovsku goru

10/02/2022

Predsjedavajući Ekspertskog tima izrazio je podršku planiranom modelu finansiranja, te je zajednički ocijenjeno da pitanje finansija ne smije biti prepreka za nastavak aktivnosti domaćih eksperata i pravnih stručnjaka u borbi protiv izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac poručio je danas da će nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH obezbijediti finansijska sredstva za rad i planirane aktivnosti Ekspertskog i Pravnog tima za Trgovsku goru.

Na sastanku sa predsjedavajućim Ekspertskog tima Emirom Dizdarevićem, ministar Košarac je naglasio da je usaglašen model finansiranja na način da Republika Srpska, Federacija BiH i nivo institucija BiH izdvoje po jednu trećinu novčanih sredstava potrebnih za nastavak aktivnosti spomenutih radnih tijela u naredne dvije godine.

– Republika Srpska vodi odgovornu politiku i ohrabrujuća je činjenica da je u ovogodišnjem budžetu izdvojila milion KM za spomenute aktivnosti. Takođe je važno da imamo i konkretan prijedlog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije, kad je u pitanju izdvajanje sredstava s tog nivoa vlasti. Dobili smo uvjerenje i da će Federacija BiH planirati novac za te namjene. U potpunosti sam siguran da ćemo u dogovoru svih strana naći adekvatno rješenje – naglasio je ministar Košarac.

Predsjedavajući Ekspertskog tima izrazio je podršku planiranom modelu finansiranja, te je zajednički ocijenjeno da pitanje finansija ne smije biti prepreka za nastavak aktivnosti domaćih eksperata i pravnih stručnjaka u borbi protiv izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori.

– Svi moramo dati maksimalan doprinos jer su zaštita zdravlja građana u 13 opština u slivu rijeke Une i očuvanje prirodne sredine nulti prioritet – naglasio je Košarac.

Sagovorici su izrazili podršku zaključcima jučerašnjeg sastanka predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije sa članovima Koordinacionog tijela, Ekspertskog i Pravnog tima za Trgovsku goru.

– Posebno podržavam inicijativu za održavanje sastanka predsjedavajućeg Tegeltije i članova Koordinacionog tijela za Trgovsku goru sa premijerima Republike Srpske i Federacije BiH. Dogovorili smo da sastanak u ovom formatu organizujemo u narednih 15 dana, da bismo razmotrili detalje u vezi sa finansiranjem i drugim pitanjima, te usaglasili rješenja na korist svih građana – poručio je ministar Košarac.

Na današnjem sastanku razgovarano je o operativnom planu aktivnosti, s fokusom na potrebu da se zatraži konkretna podrška i pomoć nadležnih tijela u Evropskoj uniji u rješavanju predmetne problematike, s obzirom na činjenicu da je Hrvatska članica EU.

S tim u vezi, ministar Košarac je najavio da će, naredne sedmice, zatražiti sastanak sa predstavnicima Delegacije EU u BiH, da bi se, između ostalog, razgovaralo o zahtjevima koje je BiH uputila Pododboru za energetiku Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u vezi sa Trgovskom gorom.

– Od EU ćemo tražiti da nam pomogne u jačanju kapaciteta za ispitivanje radioaktivnosti u životnoj sredini, nabavci opreme za minimalno dvije laboratorije, kao i u edukaciji ljudskih resursa da bismo mogli odgovoriti na sporni izazov koji je pred nas stavila Hrvatka kao članica EU – naveo je Košarac.

Istaknuto je takođe da je neophodno pokrenuti proceduru delineacije prekograničnih podzemnih voda, u skladu sa preporukama EU, imajući u vidu činjenicu da je rijeka Una granična rijeka između BiH i Hrvatske.

– Insistiraćemo na sastanku predstavnika nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u BiH i Delegacije EU da budu obezbijeđeni dodatni resursi za pokretanje ove procedure, jer je to, između ostalog, obaveza Hrvatske kao članice EU – rekao je ministar Košarac.

On je takođe najavio da će uputiti poziv za sastanak predsjedavajućem Konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, da bi se na međunarodnom planu dodatno ukazalo na problematiku izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori.

– Sastanak Konvencije zakazan je polovinom godine u Beču, a mi ćemo nastojati da u što skorijem vremenskom roku održimo sastanak sa predsjedavajućim tog tijela da bismo, osim dosadašnjih aktivnosti, još jednom obavijestili relevantne međunarodne strukture o našim argumentima i neprihvatljivosti namjere Hrvatske da izgradi odlagalište u neposrednoj blizini granice sa BiH – konstastovao je ministar Košarac, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosna i Hercegovina.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.