Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Agencija za javne nabavke

Kriminal u institucijama BiH putem “nepredviđenih radova”

gradjevinski radovi – radnici – Marjan Susenj Pixsell

Prave namjerne i svjesne greške u projektnoj dokumentaciji/tehničkoj specifikaciji koje se onda naknadno “popravljaju” odnosno “plaćaju” provođenjem pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja za dodatne ili nepredviđene radove

Agencija za javne nabavke BiH uočila je, kako su naveli, lošu praksu u domenu nabavki građevinskih radova, gdje se, očito, krije kriminal velikih razmjera.

Piše: A. DUČIĆ

Kako su naveli, u posljednje vrijeme kroz proces praćenja postupaka javnih nabavki uočili su da se to čini na način da pojedini ugovorni organi pri provođenju osnovnih postupaka (otvorenih, ograničenih i konkurentskih zahtjeva za dostavu ponuda) a kada su predmet nabavke radovi, prave namjerne i svjesne greške u projektnoj dokumentaciji/tehničkoj specifikaciji koje se onda naknadno “popravljaju” odnosno “plaćaju” provođenjem pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja za dodatne ili nepredviđene radove.

– Pregovarački postupak bez objave obavještenja je najmanje transparentan postupak i treba ga koristiti izuzetno, samo u situacijama predviđenim Zakonom o javnim nabavkama, vodeći pri tome računa o utvrđenim posebnim uslovima za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Dakle, potreba za dodatnim ili nepredviđenim radovima putem pregovaračkog postupka nikako ne bi smjela biti posljedica propusta ugovornog organa pri provođenju osnovnog postupka.

Takvim postupanjem se krše osnovni principi iz člana 3. Zakona o javnim nabavkama i u neravnopravan položaj se dovode svi oni učesnici postupka koji je prethodio osnovnom postupku, a na odgovarajući način se privilegira odnosno favorizira te na koncu i finansijski honorira ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji u postupku koji je prethodio zaključenju osnovnog ugovora, s obzirom na seriju dodatnih ili nepredviđenih radova koja uslijedi nakon toga – ističe se u dopisu Agencije.

Sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini je visoko decentralizovan, kako navode, te ugovorni organi imaju proaktivnu ulogu, samostalno provode postupke ali i snose punu odgovornost za provedene postupke, odnosno za donesene odluke povodom postupaka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

– Ovakvi i slični slučajevi koji se konstatuju ili su već konstatovani u procesima praćenja, osim posljedično mogućeg pokretanja prekršajnog postupka, će se dostavljati u vidu informacije i nadležnim tužilaštvima na eventualno postupanje – saopćeno je iz Agencije za javne nabavke BiH.

Inače, Agencija za javne nabavke BiH podnijela je prijavu Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske i Osnovnom sudu u Banjaluci zbog sumnje na pronevjere u postupku javne nabavke opreme za hotel „Rajska dolina“ koji je u vlasništvu Ugostiteljskog servisa Vlade Republike Srpske. Agencija je reagovala nakon prijave koju je Transparency International u BiH uputio u aprilu ove godine godine zbog sumnje na namještanje tendera vrijednog oko 3,1 milion KM.

U 2020. godini u Bosni i Hercegovni je proveden 1741 pregovarački postupak bez objave obavještenja, a zaključeno je 2062 ugovora , što predstavlja porast u odnosu na 2019. godinu kada je zaključeno 1546 ugovora/okvirnih sporazuma putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Pregovarački postupak bez objave obavještenja je netransparentan postupak javne nabavke, koji se može provoditi samo u slučajevima koji su definisani Zakonom o javnim nabavkama