BiH

pogoršana situacija

Krizni štab ministarstva zdravstva HNK-a traži proglašenje prirodne nesreće

11/09/2020

Epidemiološka situacija u HNK-u se usložnjava, broj oboljelih je u porastu

Na svojoj današnjoj sjednici Krizni štab ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) zatražio je proglašenje stanja prirodne i druge nesreće zbog pogoršanja epidemiološke situacije širenjem bolesti covid-19.

Epidemiološka situacija u HNK-u se usložnjava, broj oboljelih je u porastu, a evidentno je kršenje i nepoštivanje mjera i preporuka koje je propisao Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a, navodi se u saopćenju.

Stoga je Zavod za javno zdravstvo HNK-a zadužen da pripremi sveobuhvatnu informaciju o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na osnovu koje će biti zatraženo proglašenje stanja prirodne i druge nesreće.

Iz Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a navode da će taj prijedlog zatim dostaviti Kantonalnom štabu civilne zaštite, koji je, sukladno Zakonu o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, ovlašten Vladi HNK-a podnijeti prijedlog za proglašavanje prirodne i druge nesreće na području HNK.

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a naglašava da je zaštita od zaraznih bolesti dužnost jedinica lokalne samouprave – općina, gradova, kantona i Federacije, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osiguranja, nositelja privatne prakse, privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih osoba, a nepoduzimanje mjera propisanih Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kažnjivo je u skladu s navedenim zakonom.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.