BiH

Krsmanović oslobođen optužbi za premlaćivanje advokata Muhidina Kape

20/09/2016

Okružni sud u Istočnom Sarajevu oslobodio je optužbe Milenka Krsmanovića za zločin protiv civilnog stanovništva počinjen na području Sokoca u julu 1992. godine.

Krsmanović je oslobođen da je 7. jula 1992. u selu Pedište (općina Sokolac) sa jednim pripadnikom Vojske Republike Srpske (VRS) tukao oštećenog Muhidina Kapu, civila bošnjačke nacionalnosti s područja Rogatice, danas poznatog advokata. Oslobođen je da je s tim vojnikom došao do mjesta, gdje je Kapo bio zarobljen, te ga opljačkao i odvezao prema Stanici javne bezbjednosti (SJB) u Sokocu.

Prema Sudskom vijeću, tokom suđenja nisu izvođeni dokazi da je optuženi Krsmanović oteo sat i novac, niti te činjenice navodi oštećeni Kapo u izjavama. S druge strane, odbrana je izvela dokaz u kojem, prema Sudskom vijeću, stoji da su te stvari oduzete u policijskoj stanici u Sokocu i vraćene oštećenom nakon rata.

Milenko Krsmanović osumnjičen za planiranje ubistva advokata Muhidina Kape

Prema navodima presude, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu je saslušalo oštećenog i vještaka medicinske struke da dokaže da je Kapo pretučen i da su mu nanesene teške fizičke povrede. Uz to, kao dokaz izveden je i nalaz ortopeda, koji je prema Sudskom vijeću, sačinjen samo na osnovu iskaza oštećenog.

„Takav dokaz je prema mišljenju Suda nedovoljan da bi se donijela osuđujuća presuda“, zaključilo je Sudsko vijeće.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Komentari