BiH

BPK

Ljekari od vlasti očekuju hitne mjere za poboljšanje statusa

06/04/2019

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Medina Bičo upozorila je da je, ako se nastavi trend odlaska zdravstvenih radnika, prije svega ljekara specijalista, pitanje da li će se moći obezbijediti pružanje zdravstvenih usluga

Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde povodom 7. aprila Svjetskog dana zdravlja organizirali su sastanak sa direktorima zdravstvenih ustanova, predstavnicima ljekarskih komora i sindikata zdravstvenih radnika.

Kako je tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja „Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom i ljudski resursi u zdravstvenom sistemu“, na sastanku je bilo govora o ovoj ali i drugim temama značajnim za uposlene u zdravstvu. Kao ključni problem održanja postojećeg i poboljšanja nivoa zdravstvenih usluga u BPK definisan je nedostatak ljudskih resursa te je naglašena potreba što hitnije izrade Strategije o statusnim pitanjima doktora u ovom kantonu.

Bosanskopodrinjski kanton Goražde je, u smislu pokrivenosti stanovništva osnovnom zdravstvenom zaštitom, istaknut kao pozitivan primjer, s obzirom na to da je već duži niz godina u ovom kantonu osigurana besplatna zdravstvena zaštita za sve građane koji nisu osigurani. Međutim, istaknuto je da status zdravstvenih radnika, i pored određenih pozitivnih pomaka koji su se desili u prošloj godini, još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou.

-Još uvijek je izraženo nezadovoljstvo odnosno neujednačenost kada je u pitanju status zdravstvenih radnika na području BiH, jer su zdravstveni radnici na području BPK-a među kantonima s najnižim plaćama. Smatram da to nije ispravno i da se treba raditi u tom dijelu. Zaključili smo da nam je neophodno da uradimo Strategiju za poboljšanje statusa radnika u zdravstvu, da se moramo dobro organizirati i to isplanirati, jer, po onome što sam saznala, devet ljekara je već otišlo od prošle godine do danas iz BPK – kazala je resorna ministrica Sabira Bešlija.

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Medina Bičo upozorila je da je, ako se nastavi trend odlaska zdravstvenih radnika, prije svega ljekara specijalista, pitanje da li će se moći obezbijediti pružanje zdravstvenih usluga.

Da je odlazak ljekara, zajedno s nezadovoljavajućim statusom zdravstvenih radnika, najveći problem u segmentu zdravstva u BPK Goražde, složila se i predsjednica Ljekarske komore BPK Goražde dr.Vesna Nemec-Klisura.

-Cilj nam je da na ovim prostorima rade iskusni doktori i da, naravno, sama usluga bude kvalitetnija, bolja i brža. Nažalost, ovo što se dešava na području našeg kantona nije ništa novo, možda je sada još masovnije. Obzirom da je do nekih desetak godina iza rata ovaj prostor bio na osoblju koje je radilo i u ratu, mi smo kao Goraždani, domoljubi, Bosanci i Hercegovci koji vole svoju grudu, ostajali na ovim prostorima. Međutim, starenje ove populacije kojoj i sama pripadam i približavanje završetku radnog vijeka, a ima nas poprilično već, zahtijeva obuku novog kadra – kazala je ona.

Na sastanku je naglašeno da treba više raditi i na drugim statusnim pitanjima zdravstvenog kadra, kao što su edukacija i subspecijalizacija.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.