BiH

Magazinović: Stranke su ključna adresa za povećanje učešća žena u politici

29/11/2016

Predsjednik Glavnog odbora SDP BiH i poslanik u Parlamentu BiH Saša Magazinović u okviru konferencije pod nazivom „Učešće žena u politici – izazovi i prilike“ predstavio je danas u Sarajevu Rezoluciju Vijeća Evrope o procjeni mjera za poboljšanje zastupljenosti žena u politici.

Događaj koji su zajednički organizovali Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PS BiH, Agencija za ravnopravnost spolova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Misija OSCE u BiH, uz značajno učešće predstavnika nevladinog sektora, bila je prilika da se naglase osnovni elementi Rezolucije koju je usvojila Parlamentarna skupština Vijeća Evrope (PSVE) sa namjerom da državama članicama uputi preporuke za implementaciju mjera koje će doprinijeti značajnijem učešću žena u političkom životu.

U svom izlaganju Magazinović je potcrtao da, pored političkih, društvenih, ekonomskih i kulturoloških faktora koji određuju učešće žena u javnom životu, Rezolucija prepoznaje političke stranke kao mjesta gdje treba biti odigrana ključna uloga kada je u pitanju poboljšanje političke zastupljenosti žena. U tom smislu, posebno je naglasio unutarstranačku demokratizaciju i transparentnost kao veoma važne preduslove.

Predstavljajući elemente Rezolucije, naglasio je preporuku koja se tiče dostupnosti i fer zastupljenosti u medijima žena koja se bave politikom, te većeg broja efekata koji bi se time postigli. Izborne kvote, ovim dokumentom su označene kao najefikasniji način za postizanje značajnog i brzog napretka, pod uslovom da se pravilno osmisle i konzistentno sprovode.

Magazinović je naglasio da je Bosna i Hercegovina posljednjim izmjenama Izbornog zakona, u smislu obavezne zastupljenosti spolova, učinila iskorak u odnosu na veliki broj zemalja članica Vijeća Evrope, ali i Evropske Unije, te da u narednom periodu akcenat treba staviti na jačanje svijesti birača i promociji učešća žena u političkom životu, te na usvajanje mjera kojima će se uklanjati evidentne prepreke sa kojima se suočavaju žene u učešću i napredovanju u političkom životu.

Komentari