BiH

Nalazi revizora o Agenciji

Milionima KM oduzetim od kriminalaca ne upravlja se zakonito, Jakića su trebali smijeniti

08/09/2021
Foto: D. B./ Fokus.ba

Revizori: Vlada nije pokrenula smjenu direktora Vinka Jakića iako je Parlament oborio izvještaj

U najnovijem izvještaju za 2020. godinu, revizori su konstatovali da Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom s Vinkom Jakićem na čelu nije u skladu sa Zakonom o budžetima i odgovarajućim pravilnicima upravljala imovinom u ukupnoj vrijednosti od oko 10, 5 miliona KM.

Piše: A. DUČIĆ

– Do 31. decembra 2020. godine Agencija nije upravljala trajno oduzetim udjelima u privrednim društvima. Udjeli u šest društava ukupne vrijednosti 8.471.513 KM, oduzeta gotovina deponirana na računu za posebne namjene u iznosu od 1.899.067 KM i privremeno oduzeta pokretna imovina u iznosu od 203.849 KM, koji su povjereni Agenciji na privremeno upravljanje temeljem sudskih odluka, nisu evidentirani u Glavnoj knjizi u okviru izvanbilančne evidencije, niti su iskazani u Ostalim financijskim podacima koji se odnose na izvanbilančnu evidenciju. Navedeno nije sukladno Zakonu o proračunima u FBiH, Pravilniku o knjigovodstvu proračuna u FBiH i Pravilniku o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračuna proračuna u FBiH – istaknuli su federalni revizora.

Riječ je o udjelima u društvima „Emiran“ d.o.o. Sarajevo, „Emiran studentski dom – Univerzitetski hotel“ d.o.o. Sarajevo i „Umax group“ d.o.o. Sarajevo ukupne vrijednosti 6.171.863 KM i udjelima u društvima „Unioninvest izgradnja objekata“ d.o.o. Sarajevo, „Profin-invest“ d.o.o. Sarajevo i „KS investment“ d.o.o. Sarajevo ukupne vrijednosti 2.299.650 KM, što ukupno iznosi 8.471.513 KM.

Podsjeća se da je Kantonalni sud u Sarajevu je 12. 1. 2017. godine donio Rješenje br. 09 0 K 026779 16 Kps, kojim se određuje privremena mjera osiguranja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom nad imovinom u vlasništvu optuženih osoba

Vrhovni sud FBiH je 7. 8. 2020. godine donio osuđujuću presudu br. 09 0 K 026779 20 Kžk, temeljem koje se od optuženih osoba oduzima imovinska korist pribavljena kaznenim djelom u ukupnoj vrijednosti 13.848.810 KM i postaje vlasništvo, odnosno imovina FBiH. Presudom je naloženo sljedeće: optuženi moraju predati FBiH prethodno navedeno što je predmet mjere oduzimanja imovinske koristi, odnosno na FBiH prenijeti određena prava, ako ona već nisu prešla na FBiH.

Agencija se, dalje navode revizori, 31. 3. 2021. godine obratila Vrhovnom sudu FBiH sa zahtjevom da joj u što kraćem roku dostavi presudu s klauzulom pravomoćnosti. Vrhovni sud je 7. 4. 2021. godine Agenciji dostavio akt kojim obavještava da je presuda već postala pravomoćna i to danom donošenja, 7. 8. 2020. godine, te kao prilog dostavilo presudu s klauzulom pravomoćnosti.

– Međutim, do okončanja revizije nije izvršeno knjigovodstveno evidentiranje te imovine u Glavnoj knjizi Agencije, što nije sukladno odredbama Zakona o budžetima FBiH i Pravilnika o knjigovodstvu proračuna u FBiH – ističu revizori.
Napominju da je u vezi akcije „Profit“, Agencija je 27. 5. 2021. godine zaprimila još jedno Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu br. 09 0 K 031067 21 Kpp 33 od 26. 5. 2021. godine, koje se odnosi na iste optužene osobe, a kojim se u cilju osiguranja oduzimanja imovinske koristi za koju se sumnja da je pribavljena kaznenim djelom u iznosu od 30.000.000 KM, prema osumnjičenim i povezanim osobama određuju privremene mjere u trajanju od dvije godine od dana donošenja rješenja ili do druge odluke suda.

– Privremeno oduzeta imovina po ovom predmetu, koja je povjerena Agenciji na upravljanje, do okončanja revizije nije evidentirana u Glavnoj knjizi Agencije u okviru izvanbilančne evidencije. Budući da se radi o tuđoj imovini kojom trenutno i privremeno upravlja Agencija, trebalo ju je evidentirati u Glavnoj knjizi Agencije u okviru izvanbilančne evidencije. S tim u vezi ističemo da se radi o tuđoj imovini koja je privremeno povjerena Agenciji na upravljanje – navodi se u izvještaju.

Hotel “Emiran” (Foto: D. B. / Fokus.ba)

Također, dodaju, račun za posebne namjene vodi se i drži u ime Agencije, a nakon prelaska na trezorsko poslovanje Agencija je s Union bankom d.d. Sarajevo samo zaključila Aneks ugovora iz 2016. godine, koji se odnosi na reguliranje naknada za vođenje računa i usluge platnog prometa,sukladno Ugovoru o vršenju usluga unutarnjeg platnog prometa zaključenom između Ministarstva i Union banke d.d. Sarajevo. Međutim, pocrtali su da nije prezentiran akt Vlade FBiH kojim se daje suglasnost za daljnje postojanje računa za posebne namjene izvan JRR-a FBiH i upravljanje Agencije njime.
-Izvještaj o radu i financijsko-materijalnom poslovanju za period 1. 7. – 31. 12. 2020. godine Vlada FBiH usvojila je 14. 1. 2021. godine, dok Predstavnički dom Parlamenta FBiH na sjednici 30. 3. 2021. godine nije prihvatio Izvještaj. Sukladno članku 29., Vlada FBiH treba pokrenuti postupak za razrješenje direktora ako se izvještaj ne usvoji. Kako je prezentirano, Vlada FBiH nije pokrenula postupak za razrješenje direktora – navodi se u izvještaju revizora.

Komentare iz agencije po ovim nalazima revizori, kako su naveli, nisu prihvatili, s obzirom na to da nisu data adekvatna obrazloženja, niti je dostavljena relevantna dokumentacija koja bi utjecala na izmjene nalaza u izvještaju.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.