BiH

naša stranka

Džehverović: Upravna zgrada DPO-a-a i zvanično uknjižena kao vlasništvo grada Sarajeva 1/1!

22/09/2022

"Ovim su stvoreni uslovi za konačan smještaj cjelokupne administracije Grada Sarajeva na jednoj lokaciji u vlastitoj zgradi, ali i za sređivanje odnosa sa organima Federacije BiH koji također koriste dio zgrade i koju su godinama koristili zajedno sa organima Grada Sarajeva"

Uknjižbom prava vlasništva Grada Sarajeva nad zgradom DPO-a završen je proces započet inicijativom koju su zajedno podnijeli Mirela Džehverović, vijećnica Naše stranke, Jasmin Ademović i Dragan Stevanović na prvoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva u aktuelnom mandatu, održanoj još u maju 2021. godine.

Tim povodom oglasila se Mirela Džehverović.

„Gradsko vijeće se oslonilo na isključivu zakonsku i statutarnu nadležnost da upravlja i rapolaže imovinom Grada Sarajeva, te time i da o njoj brine s pažnjom dobrog domaćina u najboljem interesu Grada i odlučilo se za definiciju imovine i smještaj cjelokupne administracije Grada Sarajeva u vlastitu zgradu.

U procesu do formalizacije vlasništva, puni doprinos su dali Pravobranilaštvo Grada Sarajeva i gradonačelnica Grada Sarajeva, ali i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, kao i Vlada i Skupština Kantona Sarajevo, bez čije podrške i odluka se proces ne bi mogao završiti.

Ovim su stvoreni uslovi za konačan smještaj cjelokupne administracije Grada Sarajeva na jednoj lokaciji u vlastitoj zgradi, ali i za sređivanje odnosa sa organima Federacije BiH koji također koriste dio zgrade i koju su godinama koristili zajedno sa organima Grada Sarajeva.

Potrebno je podsjetiti da je povod ovoj inicijativi i svim aktivnostima koje su uslijedile bilo to što je najveći dio administaracije Grada Sarajeva, po isteku mandata Gradskog vijeća i Gradonačelnika iz ranijeg saziva u najkraćem mogućem roku izmješten u drugu neuslovnu zgradu, a da je tako oslobođen prostor u zgradi DPO-a, pod sumnjivim okolnostima – ustupljen organima Federacije BiH, što je definitivno bilo suprotno interesima Grada Sarajeva.

Na prošloj sjednici Gradskog vijeća, ponovno na moju inicijativu Gradsko vijeće je usvojilo i zaključak da se pristupi cjelovitoj rekonstrukciji ove zgrade koja bi sada trebala nositi naziv – „Upravna zgrada organa Grada Sarajeva“.

Dakle, Gradsko vijeće zajedno s drugim organima Grada Sarajeva je uspjelo za nešto više od godinu dana priskrbiti, odnosno vratiti Gradu Sarajevu i njenim građanima imovinu – reprezentativnu nekretninu na centralnoj gradskoj lokaciji od 2113m2, u vrijednosti od nekoliko desetina miliona konvertibilnih maraka.

P.S. Čim Grad Sarajevo i faktički preuzme upravljanje zgradom, nadležna služba će naložiti i postavljanje državnih zastava onako kako to nalaže Zakon o zastavi Bosne i Hercegovine. Zakonit i domaćinski odnos prema imovini Grada i zastavi Bosne i Hercegovine je naše temeljno opredjeljenje u ovom mandatu.“

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.