MUP KS prodaje 105 vozila: Golf 3 – 300 KM, Golf 5 – 850 KM

policija

Na osnovu Odluke Skupštine Kantona Sarajevo, Vlada KS je dala saglasnost za prodaju motornih vozila putem javne licitacije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo će izložiti prodaji putem licitacije po sistemu usmenog nadmetanja 105 vozila:

Pravo učešća u postupku licitacije (sistemom usmenog nadmetanja) imaju sva pravna i fizička lica, osim zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, koja dana 26. septembra 2017. godine do 14,30 sati uplate kauciju u iznosu od 10% početne cijene vrijednosti vozila na blagajni MUP-a Kantona Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 9, kancelarija broj 13.

Prednost se prilikom prodaje daje ponuđačima koji daju ponudu za sva vozila tzv. “ponuda u paketu”.

U slučaju nemogućnosti prodaje vozila u paketu, pristupiće se pojedinačnoj prodaji vozila.

Vozila koja su predmet prodaje se mogu pogledati na “Poligonu Butmir” dana 26.09.2017. godine u 09,00 (kada je predviđen ulaz u prostor poligona) do 12,00 sati, a ista se kupuju po principu “viđeno- kupljeno”, te se naknadne relamacije ne uvažavaju.

Ukupna početna vrijednost vozila iznosi 77.800,00 KM.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone broj 033-286-953,033-286-959 radnim danima u vremenu od 08,00 do 16,00 sati.

Golf 3 može se kupiti već za 300 KM, dok je najjeftiniji Golf 5 – 850 KM.

Kompletnu ponudu, cijene i uslove kupovine možete vidjeti na stranicama MUP-a KS, a možete pročitati OVDJE.