Za doček nove godine ima, za muzej nema

Muzej u gradiću Skakajevo u rangu nerentabilne buvlje pijace

zemaljski-muzej-4

Grad Sarajevo 2017-2018 godine nije uplatio ni jednu marku Zemaljskom muzeju – iako se na to obavezao potpisivanjem Memoranduma. Ali bilo je sluha za privatna preduzeća i poduzetnike, piše Nenad Veličković

Kada je gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić 15. septembra 2015. u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zajedno sa predstavnicima resornih ministarstava i općina, potpisao Memorandum o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanova kulture od općeg značaja i interesa za BiH za period 2016–2018, to je značilo da će Grad Sarajevo naredne tri godine izdvajati po 50.000 KM za rad Zemaljskog muzeja.

Na predstavljanju rezultata poslovanja Zemaljskog muzeja za period 2015–2019, prvog februara 2020. godine, u zgradi Muzeja, prisutnima je predočena tabela pred kojom bi svaki građanin glavnog grada države, federacije i kantona trebao osjetiti stid: grad, naime, nije u 2017. i 2018. uplatio niti jednu jedinu marku Muzeju, iako se na to potpisivanjem Memoranduma bio javno obavezao. Dao svoju glavnu riječ. Riječ koja vrijedi deset put više od svih drugih.

Za razliku od Sarajeva, npr. grad Tuzla jeste. Svake godine po 70.000,00 KM, piše Nenad Veličković za DW.

Gradonačelniku Sarajeva i sviti oko njega koja se naziva zbirnom bezimenicom Gradsko vijeće sad bi možda trebalo opisati šta je Zemaljski muzej i zašto je Sarajevo danas teško zamislivo bez njega. Ali do kada će mediji popunjavati sve rupe što ih je pod frizurama 28 gradskih cvijećnika ostavila škola? Neka se informišu. Mogu i kod frizera, kad već specijalnu naučnu biblioteku sa oko 300.000 svezaka publikacija (knjiga, časopisa, novina) smatraju bezvrijednom. Osim ako im i frizer nije išao u isti razred.

Onako kako su krčmili šest miliona za tzv. kapitalna ulaganja u 2018. godini, poručili su građanima i biračima da Zemaljski muzej nema veze sa kulturom (0 KM), ali da Nova godina ima (100.000). Pa su za jedan doček, pod stavkom Projekti u oblasti kulture, potrošili tačno onoliko koliko su Muzeju za dvije godine uskratili.

Novu 2019. godinu dočekali su i stanovnici Općine Tešanj, ali to ih nije omelo u držanju svoje riječi: pomogli su rad Muzeja sa 15.000. I žitelji općina Ilijaš i Hadžići, sa po 18.000. I građani Travnika, sa 5.000. A Skakajevo: 0 KM.

Muzej, koji danas čuva 3.000.000 (slovima: tri miliona) predmeta, a to znači i da se brine o svakom, baština je i Sarajeva, ne samo UNESCO-a. Ali dok ga na životu održavaju Švedska, Francuska, SAD, Irska, Italija i Francuska, uz državnu, federalnu i kantonalnu vlast, gradić Skakajevo smatra da je važnije nabaviti novi ćilim za filmski festival: “Finansijska podrška za kupovinu novog crvenog ćilima sa bosanskim motivima za jubilarni 25. Sarajevo Film Festival, Udruženje Obala Art Centar” – 22.000,00. Mimo dvjesto hiljada (brojem: 200.000,00) KM za “sufinanciranje festivala”.

Odnoseći se prema Muzeju kao prema nerentabilnoj buhljoj pijaci (i vjerovatno ibreteći se zašto još nije privatiziran i pretvoren u hotel s najljepšom restoranskom baštom u Skakajevu), Gradsko vijeće okrenulo se budućnosti, pa je investiralo u izrade elaborata “Lokacije za postavljanje kioska” i “Lokacije za slobodnostojeće otvorene bašte” sa po 25.200,00 KM. Dok konzervatori, etnolozi, paleontolozi, reparatori, taksidermisti, hortikulturolozi, biolozi, geolozi, entomolozi, petrografi pogađaju hoće li prije otići u penziju ili dobiti zaostale plate, kioskolozima posao cvjeta.

Ali nije baš ta glavata i velevlažna gradska uprava sklepana od sve samih ljubitelja elaborata sasvim bez duše: dala je za “Ljetovanje školske djece JU Dječiji dom Bjelave” 1.000,00 KM. Dok je sebi, pod stavkom finansiranje parlamentarnih grupa zadržalo 260.000,00. Ne računajući 50.000,00 za nepredviđene izdatke. Imali su sluha i za privatna preduzeća i poduzetnike, pa su s 25.000,00 pogurali “Winterhana market and fun zonu na Bjelašnici u periodu 28.12.2018.-28.02.2019. godine” sa 25.000,00.

Pošto fosilhana nije fun zona, njoj je Skakino vijeće dalo šipak.

Međutim, ko džiber po pilavu, ostaće zapisana u analima grada Skakajeva odluka da se umjesto obećanih, dogovorenih, potpisanih 50.000,00 Muzeju iznos od 54.522,82 KM izdvoji, pod stavkom kapitalni grantovi, za “Dopremanje bolida e-formule, pokaznog vozila, 2. generacije, izlaganje u periodu 27.11.- 30.11.2018. godine uz prisustvo vozača prvaka Jean Eric Vergne, SECA Sports Europe LtdE formula”.

Štaaaaće Hagada…