BiH

Odlazak Akademika

Na ANUBIH održana komemoracija Taibu Šariću

18/06/2019

Istaknuti naučnik, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu i redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine akademik Taib Šarić preminuo je 15. juna u Sarajev

Zajednička komemorativna sjednica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu povodom smrti akademika Taiba Šarića održana je danas u amfiteatru ANUBiH.

Istaknuti naučnik, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu i redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine akademik Taib Šarić preminuo je 15. juna u Sarajevu.

Taib Šarić rođen je 1934. godine u Čapljini. Školovao se u Čapljini, Mostaru i Derventi, a diplomirao je, magistrirao i doktorirao agronomiju na Univerzitetu u Sarajevu.

Uime ANUBiH i odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka od akademika Šarića oprostila se akademkinja Mirjana Vuković.

Vuković se osvrnula na bogatu naučnu karijeru profesora Šarića, podsjetivši da je bio profesor emeritus na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu na kojem je izvodio nastavu na postdiplomskom studiju iz agroekologije. Objavio je više od 100 naučnih radova i oko 600 stručnih članaka iz oblasti ratarstva, agroekologije, herbologije i zaštite okoliša, koji su bili predmet njegovih istraživanja tokom pet decenija rada. Učestvovao je u obrazovanju 44 generacije studenata agronomije.

Akademkinja Vuković istakla je da je Šarić bio čovjek široke opšte kulture , izvrstan predavač i izvrstan čovjek.

Uime kolega s Poljoprivredno prehrambenog fakulteta od Šarića se oprostio profesor Ševal Muminović koji je u osvrtu na profesionalni rad akademika Šarića podsjetio da je bio utemeljitelj herbologije kao nauke u Bosni i Hercegovini i jedan od njenih pionira i da je 1977. osnovao na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu i postdiplomski studij iz herbologije, prvi takav u Evropi. Na njemu su predavali i predavači iz Švicarske, Italije …

Taib Šarić profesor emeritus na Poljoprivrednom fakultetu je predavao predmet Opšte ratarstvo, a određen broj godina je predavao i Agroekologiju sa agrotehnikom, Osnove ratarstva, Specijalno ratarstvo i Zaštitu i uređenje okoliša. Na postdiplomskim studijama je predavao više predmeta iz oblasti ratarstva, herbologije i zaštite okoliša.

Bio je utemeljitelj herbologije kao nauke u Bosni i Hercegovini i jedan od njenih pionira u Jugoslaviji. Bio je jedan od pionira nove naučne oblasti alelopatije (biohemijski inhibitorni ili stimulativni međuuticaj biljaka) u Evropi. Tokom sedam godina rukovodio je velikim jugo-američkim naučnim projektom o istraživanju alelopatije usjeva i korova.

Bio je kroz tri decenije glavni i odgovorni urednik tri časopisa iz poljoprivrede. Izabran je za evaluatora međunarodnih naučnih projekata iz oblasti poljoprivrede i zaštite okoline za administraciju Evropske unije u Briselu. Bio je glavni urednik međunarodnog naučnog časopisa Herbologia (na engleskom) u kojem se objavljuju radovi prominentnhi autora s više kontinenata. Za naučni rad i stručnu publicistiku dobio je Nagradu “Veselin Masleša”.

Tri puta je nominiran za laureata World Food Prize (neformalna Nobelova nagrada za hranu i poljoprivredu). Za dopisnog člana ANUBiH izabran je 2002., a za redovnog 2008. godine.

Sahrana će biti obavljena danas na groblju Lav u 14.00 sati.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.