Na današnji dan prije 23 godine BiH postala članica Ujedninjenih naroda

BiH

Zastava-final

Današnji datum, 22. maj jedan je od najvažnijih u historiji Bosne i Hercegovine od njenog ponovnog osamostaljenja.

Naša država je prije 23 godine postala članica Ujedninjenih naroda, po Rezoluciji 757, a kao sukcesor SFR Jugoslavije, postala je ugovorna strana svih konvencija i spotazuma koji su ratificirani od strane SFRJ.

Bosna i Hercegovina sudjeluje u radu UN-a preko stalnih predstavništava u New Yorku, Ženevi, Beču, ali i pri UNESCO-u, čije je sjedište u Parizu.

Na 61. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, najbitnija pitanja za našu zemlju bila su: Situacija u zemlji, održavanje međunarodne sigurnosti, te dobrosusjedski odnosi, stabilnost i razvoj u Jugoistočnoj Evropi, borba protiv terorizma, Ljudska prava i humanitarna pitanja, ali i Međunarodno pravo, međunarodni krivični sud, Međunarodni tribunal za ratne zločine počinjene na tlu bivše SFRJ, prevencija konflikta u svijetu i održavanje mira kao i razoružanje.

[pull_quote_left]Riješena su bitna pitanja poput finansiranje od strane UN-a, ali i pitanje dugovanja BiH prema UN nakon sticanja samostalnosti[/pull_quote_left]

Riješena su bitna pitanja poput finansiranje od strane UN-a, ali i pitanje dugovanja BiH prema UN nakon sticanja samostalnosti.

Kao samostalna država BiH sudjeluje u redovnim koordinirajućim aktivnostima zemalja unutar UN-a, a članica je i brojnih tijela ove organizacije.

U skladu sa odredbama Povelje UN-a, kao i sa završnim dokumentom Svjetskog samita 2005. godine, formirana je Komisija za izgradnju mira (PBC) kao međudržavno, savjetodavno tijelo koje će odgovarati Vijeću sigurnosti UN-a i čiji je rad fokusiran na postkonfliktnoj izgradnji mira.

BiH je u decembru 2005. istakla kandidaturu za članstvo u ovom tijelu, a pozitivan odjek kandidature prenesen je od strane niza zemalja članica, koji su pozdravili nastojanja za promjenu imidža BiH putem legitimnog zahtjeva za aktivnije sudjelovanje u međunarodnim poslovima.

Zastava koja je usvojena 4. maja 1992. godine za zastavu Republike Bosne i Hercegovine, zasnivala se na zastavi srednjovjekovne Bosne i bosanske dinastije Kotromanić.
Zastava je bila pravougaonog oblika, bijele boje sa grbom Republike Bosne i Hercegovine u sredini. Odnos širine i dužine zastave bio je jedan prema dva.

Na današnji dan, 1992. godine zastava je zvanično predstavljena ispred zgrade UN-a u New Yorku.