BiH

Najavljena izrada Zakona o pravima žrtava torture u BiH

26/06/2016

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH saopštilo je povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture u BiH da je u Programu rada Savjeta ministara BiH za 2016. godinu predvidjelo izradu zakona o pravima žrtava torture u BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH se zalaže za ostvarivanja prava svih žrtava torture i naglašava posebnu važnost potrebi da se žrtvama torture pruži pomoć i podrška i da dobiju adekvatnu zaštitu i odštetu.

“Intencija je da se ovim zakonskim rješenjem sistemski uredi ova oblast u BiH, te omogući jednak pristup pravima i pravo na obeštećenje svih žrtava torture i drugih oblika nehumanog i ponižavajućeg postupanja”, navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo očekuje podršku od nevladinih organizacija i međunarodnih partnera na planu izrade zakonskih rješenja koja će omogućiti dostojanstven život žrtvama svih oblika nehumanog postupanja i njihovim porodicama bez stigmatizacije ili diskriminacije po bilo kojem osnovu.

Konvencija UN protiv torture stupila je na snagu 26. juna 1987. godine, od kada se taj dan obilježava kao Međunarodni dan podrške žrtvama torture.

Komentari