BiH

Problemi porodica u BiH zbog kojih traže savjetodavnu i terapeutsku pomoć

30/06/2017

Da bi dobili određenu savjetodavnu i terapeutsku pomoć građani BiH ne moraju biti zdravstveno osigurani. Pojedine ustanove u BiH nude besplatne usluge u različitim poljima društvenog života za sve građane, a jedna od takvih je i KJU “Porodično savjetovalište” u Sarajevu.

U insitucijama ovog tipa građani mogu dobiti potrebnu podršku u rješavanju različitih problema i izazova s kojima se susreću kroz život.

U razgovoru za Fokus.ba Elma Halilović iz KJU “Porodično savjetovalište” istakla je na najčešće probleme građana u primarnoj prevenciji.

“To su vršnjačko nasilje, cyber nasilje, loša komunikacija na relaciji roditelj-dijete-škola te
izostanak saradnje porodice i škole”, kazala je Halilović za Fokus.ba.

Doprinos u rješavanju ovih problema ova ustanova daje realizacijom različitih aktivnosti.

“Sve je to u okviru naših projekata primarne prevencije, a to su jačanje saradnje sa školama, interaktivne radionice i predavanja, edukacija stručnjaka, te eventualno kroz upućivanje osoba u KJU Porodično savjetovalište radi dobivanja neke od savjetodavno-terapeutskih usluga koje pruža ustanova”, istakla je Halilović.

Brojni su problemi zbog kojih se građana javljaju za savjetodavno-terapeutsku podršku i pomoć u okviru sekundarne prevencije ove ustanove.

“Kada su u pitanju problemi korisnika naših savjetodavno-terapeutskih usluga, možemo reći da je vrlo široka lepeza problema građana zbog kojih se isti javljaju u Savjetovalište za savjetodavno-terapeutsku podršku i pomoć. Zastupljeni su tzv. razvojni, nerazvojni te multisimptomatski problemi pojedinaca, parova, roditelja i porodice. Korisnici koji se javljaju zbog ovih problema mogu dobiti pomoć i podršku kroz neku od savjetodavno-terapeutskih usluga koje pružamo, na individualnom, bračnom, porodičnom ili roditeljskom planu. Konkretna vrsta i oblik usluge zavise od prirode odnosno problematike svakog pojedinog slučaja odnosno od svakog korisnika ponaosob”, istakla je Halilović.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.