Najviše žalbi građana BiH u 2014. zbog građanskih i političkih prava

BiH

Izvještaj ombudsmena za ljudska prava u BiH za 2014

Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, te godišnji izvještaj o pojavama diskriminacije za 2014. godinu pokazao je kako se najveći broj žalbi građana BiH odnosio na oblasti građanskih i političkih prava, piše Anadolu Agency (AA).

Institucija ombudsmana u BiH predstavlja preventivni mehanizam zaštite ljudskih prava, a poštivanje preporuka ove institucije je u interesu organa vlasti budući da predstavlja garanciju kako neće doći do procesa ispred domaćih sudova ili Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Tokom 2014. godine Instituciji ombudsmena za ljudska prava u BiH obratilo se 13.178 građana sa 4.737 žalbi prema kojima je vođen postupak utvrđivanja kršenja ljudskih prava. Najveći broj žalbi, kako je istaknuto, bilo je iz domena građanskih i političkih prava, ekonomsko-socijalnih prava, prava djece, osoba sa invaliditetom, prava manjina, te prava osoba lišenih slobode.

“Budući da se izvještaj temelji na žalbama građana, prema njihovim žalbama, došlo se do pokazatelja koji ukazuju na određene poteškoće u ostvarivanju prava građana BiH, te poteškoće u odnosu vlasti prema građanima”, kazao je ombudsmen za ljudska prava u BiH, Ljubomir Sandić.

[quote_right]Generalno, pitanje transparentnosti je upitno u svim institucijama u BiH. U 2014. godini posebno je vidljivo da su i medijske slobode ugrožene a da je govor mržnje također u porastu[/quote_right]

Prema njegovim riječima, skoro 59,50 žalbi tokom 2014. godine bilo je u oblasti građanskih i političkih prava.

“U toku naše intervencije okončano je 40 posto žalbi. Ovaj oblik je značajan za nas i za zaštitu ljudskih prava i prevenciju kršenja istih. Nje prihvaćeno 15 posto žalbi, razlozi – jer su već ranije bile razmatrane ili su upućene u nenadležnost”, kazao je Sandić.

Kada je riječ o najčešćim kršiocima ljudskih prava tu spadaju kazneno-popravni zavodi, institucije penzijsko-invalidskih osiguranja, zatim organi općinskih i gradskih vlasti, istaknuto je. Iz Institucije ombudsmena za ljudska prava ističu kako je zabrinjavajući podatak da je povećan broj žalbi građana na pravosudne organe (19,80 posto).

“Kada je riječ o nedovoljnom pristupu ljudskim pravima u BiH, možemo reći da institucije poput naše imaju reaktivni pristup, a manje proaktivni pristup, da preveniramo i djelujemo drugačije”, rekla je ombudsmen za ljudska prava u BiH Jasminka Džumhur, dodajući kako je u BiH stalno prisutna politizacija unutar obrazovnih i zdravstvenih institucija u kojima građani u velikom broju traže svoja prava.

“Generalno, pitanje transparentnosti je upitno u svim institucijama u BiH. U 2014. godini posebno je vidljivo da su i medijske slobode ugrožene a da je govor mržnje također u porastu”, istakla je Džumhur.

Prema njenim riječima, diskriminacija građana podjednako je zastupljena u svim društvenim sferama.

Tokom 2014. godine u Odjelu za eliminaciju svih oblika diskriminacije, prema izvještaju, registrovano je 230 žalbi.

“Prema našoj procjeni, to nije stvarni prikaz obima diskriminacije jer građani zbog nepovjerenja ili straha ne prijavljuju diskriminaciju”, naglasila je ombudsmen za ljudska prava u BiH, Nives Jukić.

Kako je istakla, najveći broj žalbi, njih 69, odnosio se na mobing kao poseban oblik diskriminacije na radnom mjestu. Nakon njih, najveći dio žalbi odnosio se na diskriminaciju na osnovu društvenog položaja i spola, 25 žalbi. Ukupno 22 žalbe odnosile su se na diskriminaciju na osnovu etničke pripadnosti.

Također, tokom 2014. godine sačinjen je i Specijalni izvještaj o realizaciji preporuka iz Specijalnog izvještaja o ostvarivanju prava Roma u BiH.

Institucija ombudsmena za ljudska prava u BiH godišnji izvještaj dostavlja Predsjedništvu BiH, te parlamentima.