Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Podržan prijedlog APIK-a

Nakon pet godina BiH dobila Strategiju za borbu protiv korupcije

vijece ministara bih
Foto: Fena

U izradi Strategije osim Agencije, učestvovale su i druge institucije sa svih nivoa vlasti u BiH, predstavnici nevladinih organizacija, uz pomoć međunarodnih organizacija, te uz značajnu podršku Delagacije EU u BiH

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je Strategiju za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za period 2024-2028. godine i prateći Akcioni plan koji je izradila i poslala na usvajanje Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK).

Usvajanje Strategije za borbu protiv korupcije posebno je važno ako se uzme u obzir činjenica da Bosna i Hercegovina ovaj dokument nije imala od 2019. godine kada je istekla prethodna Strategija. Ovo je prvi put da je Strategiju za borbu protiv korupcije radila Radna grupa koju je, na prijedlog APIK-a, imenovalo Vijeće ministara BiH.

U Radnoj grupi, u kojoj su, pored APIK-a, učestvovali i predstavnici institucija sa svih nivoa u BiH, odluke su se donosile konsenzusom, što je uz transparentan pristup finalizacji Stratgeije i Akcionog plana putem javnih konsultacija, prvi put u potpunosti na djelu demonstriralo i funkcionalnost principa međusobne saradnje i inkluzivnosti.

Agencija kreira Strategiju na nivou države

“Na temelju analiza i procjene stanja u BiH kada je riječ o korupciji i njenim žarištima, Agencija kreira Strategiju na nivou države, te postavlja viziju i ciljeve koje je potrebno ostvariti kako bi ova pošast bila prevenirana.

Kroz Akcioni plan i konkretne aktivnosti u Strategiji, počinje njeno provođenje za koje su zadužene brojne institucije i organizacije u državi. Kada struka kreira takav dokument, nije više pitanje kako se boriti protiv korupcije, nego je stvar dosljedne provedbe, intenzivnijeg angažmana ne samo donosilaca odluka, već i provodilaca antikorupcijskih aktivnosti“, ocijenio je direktor APIK-a Elvis Kondžić, te dodao da je ovo pozitivan pomak kada je riječ o antikorupcijskoj politici BiH u odnosu na protekli period.

Strategija za borbu protiv korupcije i Akcioni plan predviđaju koordinaciju i saradnju svih nivoa vlasti u vezi sa antikorupcijskim aktivostima i politikama u BiH, te uključivanje svih aktera kako po horizontalnom tako i po vertikalnom principu u provođenju ovog antikorupcijskog dokumenta.

Akcioni plan pomoći će drugim nivoima vlasti da izrade vlastite strategije za borbu protiv korupcije

Također, usvojena Strategija i Akcioni plan pomoći će drugim nivoima vlasti da izrade vlastite strategije za borbu protiv korupcije i planove za njeno provođenje.

U izradi Strategije osim Agencije, učestvovale su i druge institucije sa svih nivoa vlasti u BiH, predstavnici nevladinih organizacija, uz pomoć međunarodnih organizacija, te uz značajnu podršku Delagacije EU u BiH, navode u saopćenju iz Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.